Intranet English

Ústav v číslech

Zaměstnanci

Celkový počet 438
Přepočtený počet 343

 

Struktura zaměstnanců dle vzdělání

Základní vzdělání 2,64%
Střední odborné vzdělání s výučním listem 2,86%
Úplné střední všeobecné vzdělání 2,86%
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 2,64%
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 15,20%
Vyšší odborné vzdělání 0,88%
Bakalářské vzdělání 5,07%
Vysokoškolské vzdělání 31,28%
Doktorské vzdělání 36,56%

 

Struktura zaměstnanců dle věku

do 25 let 11,94%
26-30 let 17,42%
31-40 let 28,96%
41-50 let 16,44%
51-60 let 13,11%
61 a více 12,13%

 

Struktura zaměstnanců dle kategorií

postdoktorand 55
vědecký asistent 36
vědecký pracovník 37
vedoucí vědecký pracovník 32
ostatní VŠ vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů 41
doktorand 77
odborní pracovníci s VŠ 4
odborní prac. se SŠ a VOŠ 49
technicko-hospodářští prac. 36
dělníci 35

 

Struktura zaměstnanců z cizích zemí

Slovensko 29
Ukrajina 7
Polsko 6
Rusko 4
Srbsko 3
Španělsko 3
Bulharsko 2
Chile 1
Indie 1
Itálie 1
Austrálie 1

 

Údaje k 31.12. 2017.

Granty

 

Úspěšnost grantových projektů AZV/IGA GAČR
2013 62,5% 28,6%
2014   23,7%
2015 45,8% 30,6%
2016 40,0% 40,7%
2017 33,3% 44,7%

 

Materiální zdroje

 

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR