Intranet English

ERC CZ (2012-2017)


Název projektu: ERC CZ: Genetická analýza mitochondriálního proteomu: Integrace mitochondriální-jaderné epistáze s patofyziologickými fenotypy u potkana

Informace o projektu

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR