Intranet English

Qualitas témata


Téma č. Název aktivit výzkumného programu Název pracoviště Řešitel
Téma 1 Poruchy nervového systému v průběhu vývoje a stárnutí Fyziologický ústav prof. MUDr. Jiruška Přemysl Ph.D.
Téma 1 Studium některých radiobiologických aspektů při ozáření na Leksellově gama noži na biomedicínském modelu Ústav živočišné fyziologie a genetiky  prof. MVDr. Motlík Jan DrSc.
Téma 2 Chronický zánět a buněčná energetika – společné determinanty rozvoje závažných chorob Fyziologický ústav RNDr. Mráček Tomáš Ph.D.
Téma 3 Genetické faktory vedoucí ke vzniku a rozvoji nemocí  Ústav molekulární genetiky MUDr. Macůrek Libor  
Téma 3 Změny v odpovědi na DNA poškození během normálního stárnutí a v průběhu Huntingtonovy choroby Ústav živočišné fyziologie a genetiky  RNDr. Šolc Petr Ph.D.
Téma 4 Centrum epigenetiky Biofyzikální ústav doc. RNDr. Bártova Eva Ph.D.
Téma 4 Centrum epigenetiky Ústav molekulární genetiky RNDr. Kořínek Vladimír CSc.
Téma 5 Regenerativní medicína  Ústav experimentální medicíny doc. RNDr. Jendelová Pavla Ph.D.
Téma 6 Věk a pohlaví jako klíčové faktory pro vznik a průběh onemocnění  Fyziologický ústav Mgr. Sládek Martin  
Téma 7 Bioinženýrství jako motor biomedicínského výzkumu  Biotechnologický ústav doc. RNDr. Pěknicová Jana CSc.
Téma 7 Bioinženýrství jako motor biomedicínského výzkumu  Ústav mechaniky a struktury hornin Ing. Suchý Tomáš Ph.D.
Téma  8 Etické, právní, lidské a společenské dopady nemocí  Sociologický ústav doc. PhDr. Hamplová Dana Ph.D.
Téma 9 Ovlivnění novorozenců prostředím Ústav experimentální medicíny Ing. Topinka Jan CSc.
Téma 10 Centrum orgánových kultur Ústav molekulární genetiky RNDr. Kořínek Vladimír CSc.

 

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR