Intranet English

Preklinické testování potenciálních léčiv


Fyziologický ústav je hlavním koordinátorem výzkumného programu "Preklinické testování potenciálních léčiv", který je zařazen do Strategie Akademie věd ČR AV21: „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.

Vešleré informace na webu: www.prekliniky.cz .

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR