Intranet English

Buněčná neurofyziologie

Buněčná neurofyziologie Elektrofyziologické snímání glutamátem vyvolaných proudových odpovědí v kultuře hipokampálních neuronů.

Výzkum je zaměřen na studium funkčních a farmakologických vlastností ligandy řízených iontových kanálů včetně receptorů aktivovaných během synaptického přenosu. Při experimentech jsou používány elektrofyziologické techniky, především metoda terčíkového zámku ("patch clamp") v kombinaci s metodami molekulární biologie, metodami imunohistochemickými a mikrofluorometrickými (Ca2+ imaging). Pomocí těchto přístupů a metod jsou studovány vlastnosti excitabilních buněk, jako jsou v tkáňových kulturách pěstované neurony hipokampu a mozečku, či celých nervových okruhů tvořených pyramidálními neurony v tenkých tkáňových řízcích hipokampu. Ke studiu rekombinantních receptorů jsou používány buňky linií HEK293 a COS.

Cílem studia je přispět k poznání vztahu mezi strukturou a funkcí iontových kanálů, charakterizovat působení a identifikovat molekulární mechanizmus účinku farmakologických látek na ligandy řízené iontové kanály. Pro detailnější pochopení fyziologických mechanizmů a farmakologie ligandy aktivovaných iontových kanálů využíváme kvantitativních analytických technik (včetně analýzy jednotlivých iontových kanálů v buněčné membráně, měření intracelulární koncentrace vápenatých iontů, matematické modelování).

Historie oddělení

Metody

Alumni list

Web oddělení

Aktuální projekty

Research on glutamate receptors

Glutamate is the main excitatory neurotransmitter in the central nervous system. It activates specific membrane proteins known as glutamate receptors. Our studies focus on ionotropic glutamate receptors, which, when activated, allow ions to flow across the cell membrane.    Více

Research on TRP channels

We investigate molecular mechanisms of nociception and thermosensation by focusing on transient receptor potential (TRP) ion channels (Figure). These channels are specifically expressed in primary nociceptive neurones and work in concert to detect potentially damaging stimuli and transduce them into pain signalling.  Více

Publikace

Zímová, Lucie - Sinica, Viktor - Kádková, Anna - Vyklická, Lenka - Zíma, Vlastimil - Barvík, I. - Vlachová, Viktorie . Intracellular cavity of sensor domain controls allosteric gating of TRPA1 channel . Science Signaling 2018, roč. 11, 514, článku eaan8621 . IF = 6.378 [ASEP] [ doi ]
Vyklický, Vojtěch - Krausová, Barbora - Černý, Jiří - Ladislav, Marek - Smejkalová, Tereza - Kysilov, Bohdan - Kořínek, Miloslav - Danačíková, Šárka - Horák, Martin - Chodounská, Hana - Kudová, Eva - Vyklický ml., Ladislav . Surface Expression, Function, and Pharmacology of Disease-Associated Mutations in the Membrane Domain of the Human GluN2B Subunit . Frontiers in Molecular Neuroscience 2018, roč. 11, Apr 6, článku 110 . IF = 3.902 [ASEP] [ doi ]
Touška, Filip - Turnquist, B. - Vlachová, Viktorie - Reeh, P. W. - Leffler, A. - Zimmermann, K. Heat-resistant action potentials require TTX-resistant sodium channels Na(V)1.8 and Na(V)1.9 . Journal of General Physiology 2018, roč. 150, 8, p. 1125-1144 . IF = 3.680 [ASEP] [ doi ]
Skřenková, Kristýna - Lee, S. - Lichnerová, Katarina - Kaniaková, M. - Hansíková, H. - Zápotocký, Martin - Suh, Y. H. - Horák, Martin . N-Glycosylation Regulates the Trafficking and Surface Mobility of GluN3A-Containing NMDA Receptors . Frontiers in Molecular Neuroscience 2018, roč. 11, Jun 4, článku 188 . IF = 3.902 [ASEP] [ doi ]
Průcha, J. - Krůšek, Jan - Dittert, Ivan - Sinica, Viktor - Kádková, Anna - Vlachová, Viktorie . Acute exposure to high‐induction electromagnetic field affects activity of model peripheral sensory neurons . Journal of Cellular and Molecular Medicine 2018, roč. 22, 2, p. 1355-1362 . IF = 4.302 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení buněčné neurofyziologie

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 450
fax. +420 241 062 488
 

ladislav.vyklicky@fgu.cas.cz

Lidé

prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.
vedoucí oddělení
RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc.
zástupce vedoucího oddělení
RNDr. Aleš Balík, Ph.D.
vědecký pracovník
Ing. Ivan Dittert, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Martin Horák, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Miloslav Kořínek, Ph.D.
vědecký pracovník
RNDr. Jan Krůšek, Ph.D.
vědecký pracovník
Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.
vědecký pracovník
Mgr. Martina Kaniaková, Ph.D.
postdoktorand
RNDr. Lenka Vyklická, Ph.D.
postdoktorand
Tereza Smejkalová, Ph.D.
postdoktorand
RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Lucie Zímová, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Anna Kádková (roz. Hynková)
postgraduální student
Mgr. Barbora Krausová
postgraduální student
Mgr. Katarina Lichnerová
postgraduální student
Mgr. Filip Touška
postgraduální student
Mgr. Marek Ladislav
postgraduální student
Ing. Pavla Hubálková
postgraduální student
Mgr. Kristýna Skřenková
postgraduální student
Jiří Kaucký
technický pracovník
Miloslava Kuldová
technický pracovník
Magda Kuntošová
technický pracovník

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR