Intranet English

Experimentální hypertenze

Experimentální hypertenze

Oddělení experimentální hypertenze se věnuje studiu mechanizmů, které se podílejí na regulaci krevního tlaku a na vzniku orgánového poškození u potkanů s různými formami experimentální hypertenze. Hlavní oblasti našeho současného výzkumu jsou:

 

  • Objasnění podílu endotelinového a renin-angiotenzinového systému při vzniku renálního poškození u transgenních potkanů s vloženým myším reninovým genem (Ren-2 TGR) – spolupráce s IKEM.
  • Porovnání úlohy vápníkové senzitizace (Rho kinázová dráha) a vápníkového influxu v rozvoji vysokého krevního tlaku u genetické a solné hypertenze potkana – molekulárně biologická analýza poruch těchto regulačních drah.
  • Studium centrálních mechanismů regulace krevního tlaku u potkanů s genetickou hypertenzí se zřetelem k mozkovému renin-angiotensinovému systému, centrálním účinkům kortikoidů, baroreflexní kontrole sympatického tonu a oxidačnímu stresu.
  • Zkoumání kardiovaskulárních účinků nových analogů neuropeptidů regulujících příjem potravy u potkanů – spolupráce s UOCHB AV ČR.

Aktuální projekty

Úspěchy

Publikace

Zemenová, J. - Sýkora, D. - Maletínská, L. - Kuneš, Jaroslav . Lipopeptides as therapeutics: applications and in vivo quantitative analysis . Bioanalysis. 2017, roč. 9, 2, p. 215-230 . IF = 2.673 [ASEP] [ doi ]
Sedláková, L. - Čertíková - Chábová, V. - Doleželová, Š. - Škaroupková, P. - Kopkan, L. - Husková, Z. - Červenková, L. - Kikerlová, S. - Vaněčková, Ivana - Sadowski, J. - Kompanowska - Jezierska, E. - Kujal, P. - Kramer, H. J. - Červenka, L. Renin-angiotensin system blockade alone or combined with ETA receptor blockade: effects on the course of chronic kidney disease in 5/6 nephrectomized Ren-2 transgenic hypertensive rats . Clinical and Experimental Hypertension. 2017, roč. 39, 2, p. 183-195 . IF = 1.162 [ASEP] [ doi ]
Pražienková, V. - Holubová, M. - Pelantová, H. - Bugáňová, M. - Pirník, Z. - Mikulášková, Barbora - Popelová, A. - Blechová, M. - Haluzík, M. - Železná, B. - Kuzma, M. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. Impact of novel palmitoylated prolactin-eleasing peptide analogs on metabolic changes in mice with diet-induced obesity . PLoS ONE. 2017, roč. 12, 8, článku e0183449 . IF = 2.806 [ASEP] [ doi ]
Pištíková, Adéla - Brožka, Hana - Bencze, Michal - Radostová, Dominika - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš . The effect of hypertension on adult hippocampal neurogenesis in young adult spontaneously hypertensive rats and Dahl rats . Physiological Research. 2017, roč. 66, 5, p. 881-887 . IF = 1.461 [ASEP]
Májovský, M. - Řezáčová, Lenka - Sumová, Alena - Pospíšilová, L. - Netuka, D. - Bradáč, O. - Beneš, V. Melatonin and cortisol secretion profile in patients with pineal cyst before and after pineal cyst resection . Journal of Clinical Neuroscience. 2017, roč. 39, May 2017, p. 155-163 . IF = 1.557 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení experimentální hypertenze

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 592
fax. +420 241 062 488
 

ivana.vaneckova@fgu.cas.cz

Lidé

  RNDr. Ivana Vaněčková, DSc.
vedoucí oddělení
  MUDr. Josef Zicha, DrSc.
zástupce vedoucí oddělení
  RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Milada Dobiášová, DrSc.
vědecký pracovník
  MUDr. Hana Rauchová, CSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Michaela Kadlecová, Ph.D.
vědecký asistent
  Mgr. Michal Behuliak, Ph.D.
vědecký asistent
  Mgr. Silvie Hojná, Ph.D.
vědecký asistent
  RNDr. Lenka Řezáčová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Michal Bencze, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Anna Vavřínová
postgraduální student
  Mgr. Barbora Mikulášková
postgraduální student
  Bc. Natálie Drábková
pregraduální student
  Alena Charvátová
technický pracovník
  Zdeňka Kopecká
technický pracovník

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR