Intranet English

Experimentální hypertenze

Experimentální hypertenze

Oddělení experimentální hypertenze se věnuje studiu mechanizmů, které se podílejí na regulaci krevního tlaku a na vzniku orgánového poškození u potkanů s různými formami experimentální hypertenze. Hlavní oblasti našeho současného výzkumu jsou:

 

  • Objasnění podílu endotelinového a renin-angiotenzinového systému při vzniku renálního poškození u transgenních potkanů s vloženým myším reninovým genem (Ren-2 TGR) – spolupráce s IKEM.
  • Porovnání úlohy vápníkové senzitizace (Rho kinázová dráha) a vápníkového influxu v rozvoji vysokého krevního tlaku u genetické a solné hypertenze potkana – molekulárně biologická analýza poruch těchto regulačních drah.
  • Studium centrálních mechanismů regulace krevního tlaku u potkanů s genetickou hypertenzí se zřetelem k mozkovému renin-angiotensinovému systému, centrálním účinkům kortikoidů, baroreflexní kontrole sympatického tonu a oxidačnímu stresu.
  • Zkoumání kardiovaskulárních účinků nových analogů neuropeptidů regulujících příjem potravy u potkanů – spolupráce s UOCHB AV ČR.

Aktuální projekty

Úspěchy

Publikace

Zicha, Josef . Central Gi(2) proteins, sympathetic nervous system and blood pressure regulation . Acta Physiologica. 2016, roč. 216, 3, p. 258-259 . IF = 4.066 [ASEP] [ doi ]
Vranková, S. - Barta, A. - Klimentová, J. - Dovinová, I. - Líšková, Silvia - Dobešová, Zdenka - Pecháňová, O. - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef . The Regulatory Role of Nuclear Factor Kappa B in the Heart of Hereditary Hypertriglyceridemic Rat . Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016, roč. 2016, 2016, p. 9814038 . IF = 4.492 [ASEP] [ doi ]
Vokurková, Martina - Rauchová, Hana - Dobešová, Zdenka - Loukotová, Jana - Nováková, O. - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef . The influence of erythrocyte maturity on ion transport and membrane lipid composition in the rat . Physiological Research. 2016, roč. 65, 1, p. 91-99 . IF = 1.643 [ASEP]
Vavřínová, Anna - Behuliak, Michal - Zicha, Josef . The importance of the selection of appropriate reference genes for gene expression profiling in adrenal medulla or sympathetic ganglia of spontaneously hypertensive rat . Physiological Research. 2016, roč. 65, 3, p. 401-411 . IF = 1.643 [ASEP]
Vaněčková, Ivana - Řezáčová, Lenka - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef . Moderate additive effects of endothelin receptor A blockade in Ren-2 transgenic rats subjected to various types of RAS blockade . Life Sciences. 2016, roč. 159, Aug 15, p. 127-154 . IF = 2.685 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení experimentální hypertenze

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 592
fax. +420 241 062 488
 

ivana.vaneckova@fgu.cas.cz

Lidé

  RNDr. Ivana Vaněčková, DSc.
vedoucí oddělení
  MUDr. Josef Zicha, DrSc.
zástupce vedoucí oddělení
  RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Milada Dobiášová, DrSc.
vědecký pracovník
  MUDr. Hana Rauchová, CSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Michaela Kadlecová, Ph.D.
vědecký asistent
  Mgr. Michal Behuliak, Ph.D.
vědecký asistent
  Mgr. Silvie Hojná, Ph.D.
vědecký asistent
  RNDr. Lenka Řezáčová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Michal Bencze
postgraduální student
  Mgr. Anna Vavřínová
postgraduální student
  Mgr. Barbora Mikulášková
postgraduální student
  Alena Charvátová
technický pracovník
  Zdeňka Kopecká
technický pracovník

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR