Intranet English

Experimentální hypertenze

Experimentální hypertenze

Oddělení experimentální hypertenze se věnuje studiu mechanizmů, které se podílejí na regulaci krevního tlaku a na vzniku orgánového poškození u potkanů s různými formami experimentální hypertenze. Hlavní oblasti našeho současného výzkumu jsou:

 

  • Objasnění podílu endotelinového a renin-angiotenzinového systému při vzniku renálního poškození u transgenních potkanů s vloženým myším reninovým genem (Ren-2 TGR) – spolupráce s IKEM.
  • Porovnání úlohy vápníkové senzitizace (Rho kinázová dráha) a vápníkového influxu v rozvoji vysokého krevního tlaku u genetické a solné hypertenze potkana – molekulárně biologická analýza poruch těchto regulačních drah.
  • Studium centrálních mechanismů regulace krevního tlaku u potkanů s genetickou hypertenzí se zřetelem k mozkovému renin-angiotensinovému systému, centrálním účinkům kortikoidů, baroreflexní kontrole sympatického tonu a oxidačnímu stresu.
  • Zkoumání kardiovaskulárních účinků nových analogů neuropeptidů regulujících příjem potravy u potkanů – spolupráce s UOCHB AV ČR.

Aktuální projekty

Úspěchy

Publikace

Vaněčková, Ivana - Hojná, Silvie - Kadlecová, Michaela - Vernerová, Z. - Kopkan, L. - Červenka, L. - Zicha, Josef . Renoprotective Effects of ETA Receptor Antagonists Therapy in Experimental Non-Diabetic Chronic Kidney Disease: Is There Still Hope for the Future? . Physiological Research 2018, roč. 67, Suppl.1, S55-S67 . IF = 1.324 [ASEP]
Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Pavelka, Stanislav - Vaněčková, Ivana - Tribulová, N. - Soukup, Tomáš . Red palm oil supplementation does not increase blood glucose or serum lipids levels in Wistar rats with different thyroid status . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 307-315 . IF = 1.324 [ASEP]
Popelová, A. - Pražienková, V. - Neprašová, Barbora - Kasperová, B. J. - Hrubá, L. - Holubová, M. - Zemenová, J. - Blum, D. - Železná, B. - Galas, M. C. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. Novel Lipidized Analog of Prolactin-Releasing Peptide Improves Memory Impairment and Attenuates Hyperphosphorylation of Tau Protein in a Mouse Model of Tauopathy . Journal of Alzheimer's Disease 2018, roč. 62, 4, p. 1725-1736 . IF = 3.476 [ASEP] [ doi ]
Popelová, A. - Kákonová, A. - Hrubá, L. - Kuneš, Jaroslav - Maletínská, L. - Železná, B. Potential neuroprotective and anti-apoptotic properties of a long-lasting stable analog of ghrelin: an in vitro study using SH-SY5Y cells . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 339-346 . IF = 1.324 [ASEP]
Poledne, R. - Zicha, Josef . Human genome evolution and development of cardiovascular risk factors through natural selection . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 155-163 . IF = 1.324 [ASEP]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení experimentální hypertenze

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 592
fax. +420 241 062 488
 

ivana.vaneckova@fgu.cas.cz

Lidé

  RNDr. Ivana Vaněčková, DSc.
vedoucí oddělení
  MUDr. Josef Zicha, DrSc.
zástupce vedoucí oddělení
  RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Milada Dobiášová, DrSc.
vědecký pracovník
  MUDr. Hana Rauchová, CSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Michaela Kadlecová, Ph.D.
vědecký asistent
  Mgr. Michal Behuliak, Ph.D.
vědecký asistent
  Mgr. Silvie Hojná, Ph.D.
vědecký asistent
  RNDr. Lenka Řezáčová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Michal Bencze, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Anna Vavřínová
postgraduální student
  Mgr. Barbora Mikulášková
postgraduální student
  Bc. Natálie Drábková
pregraduální student
  Alena Charvátová
technický pracovník
  Zdeňka Kopecká
technický pracovník

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR