Intranet English

Membránový transport

Membránový transport Pozorování transportéru sodných a draselných kationtů v buňkách kvasinek pomocí fluorescenčního mikroskopu. Zeleně je označen protein nacházející se v plasmatické membráně buněk, červeně je označena membrána vakuoly.

Studujeme proteiny transportující látky a signály přes buněčné membrány.  Tyto proteiny, nazývané transportéry, zajišťují přísun živin do buněk, odstraňování odpadních látek z buněk a také komunikaci s okolním prostředím.  Při studiu transportérů živočišných a rostlinných buněk využíváme převážně modelový eukaryontní mikroorganismus – kvasinky. Zabýváme se výzkumem v těchto oblastech:

  • Struktura, funkce a regulace buněčných transportních systémů na úrovni molekul proteinů
  • Úloha transportérů ve specifických vlastnostech buněk a při vzniku onemocnění
  • Úloha transportérů v pathogenicitě a virulenci kvasinek rodu Candida
  • Vývoj metodik pro stanovení fyziologických parametrů na buněčné úrovni

Aktuální projekty

Homeostáze kationtů alkalických kovů a pH v buňkách

Koncentrace draselných a sodných iontů, jakož i koncentrace protonů (pH), je v buňkách přísně regulována na úrovni řady membránových proteinů, které přes buněčné membrány přenášejí kationty a protony pomocí různých transportních mechanismů.  Nesprávné fungování některých transportérů může mít za následek vážné poruchy a onemocnění. Detailně proto zkoumáme úlohu jednotlivých transportérů a vliv jejich aktivity na zdraví buněk.  Více

Transportéry patogenních kvasinek jako cíl nových léčiv

Patogenní kvasinky rodu Candida mají ve svých membránách některé transportéry, které se svou strukturou a aktivitou liší od transportérů v buňkách hostitelského organismu. Tyto transportéry se tak mohou stát cílem působení nových typů léčiv, které poškodí buňky kvasinek, ale ne buňky hostitele. Více

Úloha transportérů ve specifických vlastnostech nekonvenčních kvasinek

Některé druhy kvasinek přežívají velké výkyvy okolního pH, teploty nebo osmotického tlaku. Snažíme se identifikovat a charakterizovat specifické transportéry, které se svojí aktivitou podílejí na schopnosti těchto druhů přežít různé extrémní podmínky. Získané znalosti mohou napomoci ve zlepšování vlastností průmyslově používaných kvasinek. Více

Úspěchy

Ing. Klára Richterová vyhrála cenu o nejlepší poster

Ing. Klára Richterová byla jednou z pěti oceněných v soutěži o nejlepší poster na česko-švýcarském symposiu BioTech 2014. Práce nesoucí název „Heterologous expression of three laccases from different source of origin in yeast Saccharomyces cerevisiae and their use for environmental application.“ vznikla ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR v Dejvicích. Gratulujeme k úspěchu! Více

Publikace

Zemančíková, Jana - Kodedová, Marie - Papoušková, Klára - Sychrová, Hana . Four Saccharomyces species differ in their tolerance to various stresses though they have similar basic physiological parameters . Folia Microbiologica 2018, roč. 63, 2, p. 217-227 . IF = 1.311 [ASEP] [ doi ]
Zemančíková, Jana - Dušková, Michala - Elicharová, Hana - Papoušková, Klára - Sychrová, Hana . Osmotolerance of Dekkera bruxellensis and the role of two Stl glycerol–proton symporters . FEMS Microbiology Letters 2018, roč. 365, 5, článku fny020 . IF = 1.723 [ASEP] [ doi ]
Kolínská, Jiřina - Zákostelecká, Marie - Zemanová, Zdeňka - Lisá, Věra - Goliáš, Jaroslav - Kozáková, Hana - Dvořák, B. Cellular differentiation of non-transformed intestinal epithelial cells is regulated by Lactobacillus rhamnosus and L. casei strains . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 261-273 . IF = 1.324 [ASEP]
Herkommerová, Klára - Zemančíková, Jana - Sychrová, Hana - Antošová, Zuzana . Immobilization in polyvinyl alcohol hydrogel enhances yeast storage stability and reusability of recombinant laccase-producing S-cerevisiae . Biotechnology Letters 2018, roč. 40, 2, p. 405-411 . IF = 1.846 [ASEP] [ doi ]
Herkommerová, Klára - Dostál, J. - Pichová, I. Decolorization and detoxification of textile wastewaters by recombinant Myceliophthora thermophila and Trametes trogii laccases . 3 Biotech 2018, 8(12)), 505 . IF = 1.497 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení membránového transportu

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 667
fax. +420 241 062 284
 

hana.sychrova@fgu.cas.cz

Lidé

RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
vedoucí oddělení
Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D. (roz. Kinclová)
zástupce vedoucí oddělení

Mgr. Radka Bardoňová

asistentka

  RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Klára Papoušková, Ph.D. (roz. Velková)
postdoktorand
RNDr. Michala Dušková, PhD. (roz. Bubnová)
postdoktorand

Mgr. Jakub Masaryk

postgraduální student

Ing. et Bc. Jan Bieber

pregraduální student

Pavla Herynková
technický pracovník

Mgr. Denisa Rácová

technický pracovník

 

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR