Intranet English

Metabolismus bioaktivních lipidů

Metabolismus bioaktivních lipidů Metabolismus bioaktivních lipidů

Oddělení se zaměřuje na analýzu lipidových mediatorů (eikosanoidů, docosanoidů, endocannabinoidů) v tukové tkáni pomocí metody UPLC-MS/MS, především na identifikaci zdroje produkce jednotlivých mediátorů a jejich vliv na metabolismus a zánětlivé vlastnosti buněk tukové tkáně (adipocyty vs. makrofágy).  V současné době zkoumá antidiabetické lipidy z rodiny větvených esterů hydroxymastných kyselin. Dále jsou rozvíjeny nové metody pro studování metabolismu a metabolických drah.

Hledáme pracovníka na pozici postdoc.

Aktuální projekty

Větvené estery mastných kyselin (FAHFA)

Bílá tuková tkáň (WAT) je komplexní endokrinní orgán a subklinický zánět této tkáně během obezity přispívá s rozvoji metabolických onemocnění. V roce 2014 byla objevena nová třída lipidových mediátorů pocházejících z WAT – větvené estery oxidovaných mastných kyselin (FAHFA). FAHFA jsou endogenní lipidy s protizánětlivými a antidiabetickými vlastnostmi, včetně zvýšení glukózové tolerance a sekrece inzulínu a glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1) při současném snížení zánětlivých odpovědí [1-5]. Více

Otevřená věda

Naše laboratoř se účastní projektu Otevřená věda s projektem Studium metabolických drah pomocí stabilních izotopů.   Více

Role antioxidační obrany v syntéze antidiabetických lipokinů

Obezita je asociována se zvýšeným rizikem rozvoje metabolického syndromu, diabetu druhého typu a kardiovaskulárních chorob. Tuková tkáň významně ovlivňuje celotělové zpracovávání sacharidů a lipidů, čehož se účastní i lipidové mediátory větvených esterů mastných kyselin (FAHFA), které ovlivňují příjem glukózy a citlivost k inzulínu cílových tkání. Naším cílem je identifikovat metabolické dráhy na pomezí syntézy lipidů a antioxidační obrany zapojené do tvorby FAHFA, prozkoumat substrátovou specificitu kandidátního enzymu a zavést metodiku pro kvantifikaci metabolických toků skrze redoxní reakce propojující centrální metabolismus uhlíku a reduktivní biosyntézu poháněnou nikotinamidadeninovými kofaktory. Více

Úspěchy

Prémie Lumina quaeruntur 2018

Akademie věd ČR rozjíždí velkorysý program dotací pro úspěšné vědce a vědkyně mladší a střední generace s mezinárodními zkušenostmi. Prémie Lumina quaeruntur finančně podpoří perspektivní badatele, kteří si můžou sestavit svůj vlastní výzkumný tým na dobu až pěti let. Akademie věd představila program i jeho prvních šest laureátů na slavnostním ceremoniálu na Národní třídě ve čtvrtek 17. ledna. Prvními nositeli stipendia je šest vědců z různorodých oborů, přičemž šanci mají i zahraniční vědci, kteří působí v rámci Akademie věd ČR. Mezi oceněnými je i Ondřej Kuda, specialista na metabolismus bioaktivních lipidů, který úzce souvisí s výzkumem cukrovky 2. typu. Lumina Quaeruntur Více

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení metabolismu bioaktivních lipidů

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel. +420 241 063 707
email: ondrej.kuda @ fgu.cas.cz

Lidé

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
vedoucí oddělení
Mgr. Kristýna Brejchová, Ph.D.
vědecká pracovnice
Ing. Veronika Palůchová
postgraduální studentka
Mgr. Marina Oseeva
postgraduální studentka
Mgr. Marie Březinová
postgraduální studentka (mateřská dovolená)
Mgr. Martina Rombaldová
postgraduální studentka (mateřská dovolená)

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR