Intranet English

Metabolomika

Metabolomika

Servisní oddělení zajišťuje metabolomickou analýzu biologických materiálů (především krevního séra a plazmy) metodami kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií (LC–MS):

  • Kombinovaná necílená a cílená analýza komplexních lipidů
  • Kombinovaná necílená a cílená analýza polárních metabolitů a látek pocházejících z vnějšího prostředí (exposom)
  • Cílená analýza specifických nízkoabundantních lipidů ve spolupráci s Oddělením tukové tkáně

 

Pro kombinované necílené a cílené analýzy je používaná kapalinová chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií (Thermo Q Exactive Plus). Cílená analýza specifických lipidů je prováděna pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s analyzátorem typu kvadrupól/lineární iontová past operující v módu monitorování více reakcí (SCIEX QTRAP 5500).

 

Oddělení dále provádí zpracování metabolomických dat pomocí nejmodernějších softwarových programů, vč. identifikace lipidů, polárních metabolitů a dalších detekovaných sloučenin pomocí knihoven MS/MS spekter. Sloučení necílených a cílených metabolomických postupů umožňuje detekci velkého počtu metabolitů a v řadě případů i jejich absolutní kvantifikaci.

 

Získaná data jsou dále zpracována pomocí jednorozměrných nebo vícerozměrných statistických metod.

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení Metabolomiky

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

tel.: +420 241 062 187

fax: +420 241 062 280

 
tomas.cajka@fgu.cas.cz

Lidé

doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.
vedoucí oddělení
 

Mgr. Petra Zedníková

odborný pracovník

LC–MS, SLP

 

Ing. Veronika Palůchová

odborný pracovník

LC–MS

 

Ing. Jiří Hricko

odborný pracovník

LC–MS, SLP

 

Ing. Monika Černá

odborný pracovník

LC–MS

 

Ing. Michaela Nováková

odborný pracovník

statistika, bioinformatika

 

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR