Intranet English

Neurochemie

Neurochemie Schéma cholinergní synapse.

Studujeme fyziologii, biochemii a farmakologii cholinergních neuronů na molekulární úrovni. Ke studiu využíváme především buněčných linií, ale i zvířecích modelů. Zabýváme se hlavně výzkumem v těchto oblastech:

 

  • Biochemická fyziologie a farmakologie cholinergních neuronů. Vývoj a diferenciace cholinergních neuronů. Syntéza, skladování a uvolňování acetylcholinu. Regulace uvolňování acetylcholinu presynaptickými receptory.
  • Cholinergní mechanismy v patogenezi Alzheimerovy nemoci. Interakce mezi peptidem beta-amyloidem, acetylcholinem, muskarinovými acetylcholinovými receptory, přenosem signálu přes membránu a aktivací signálních drah.
  • Muskarinové receptory pro acetylcholin. Vazebné ortosterické a alosterické vlastnosti. Interakce s G-proteiny, modelování přenosu signálu do buňky.

 

Aktuální projekty

Úspěchy

Kniha: Muscarinic Receptor: From Structure to Animal Models

Dr. Jan Jakubík z Fyziologického ústavu Akademie věd a prof. Jaromír Mysliveček z Fyziologického ústavu 1. LF UK byly osloveni k sepsání aktuálního přehledu metod, které se používají při výzkumu muskarinových receptorů, jako součásti série Neuromethods, která je jednou z významných edic nakladatelství Springer. Více

Publikace

Randáková, Alena - Rudajev, Vladimír - Doležal, Vladimír - Boulos, J. - Jakubík, Jan . Novel long‐acting antagonists of muscarinic ACh receptors . British Journal of Pharmacology 2018, roč. 175, 10, p. 1731-1743 . IF = 6.810 [ASEP] [ doi ]
Randáková, Alena - Dolejší, Eva - Rudajev, Vladimír - Zimčík, Pavel - Doležal, Vladimír - El-Fakahany, E. E. - Jakubík, Jan . Role of membrane cholesterol in differential sensitivity of muscarinic receptor subtypes to persistently bound xanomeline . Neuropharmacology 2018, roč. 133, May 1, p. 129-144 . IF = 4.249 [ASEP] [ doi ]
Boulos, J. F. - Jakubík, Jan - Boulos, J. M. - Randáková, Alena - Momirov, J. Synthesis of novel and functionally selective non‐competitive muscarinic antagonists as chemical probes . Chemical Biology & Drug Design 2018, roč. 91, 1, p. 93-104 . IF = 2.328 [ASEP] [ doi ]
Jakubík, Jan - Randáková, Alena - Zimčík, Pavel - El-Fakahany, E. E. - Doležal, Vladimír . Binding of N-methylscopolamine to the extracellular domain of muscarinic acetylcholine receptors . Scientific Reports. 2017, roč. 7, Jan 16, článku 40381 . IF = 4.122 [ASEP] [ doi ]
Lyukmanova, E. N. - Shulepko, M. A. - Shenkarev, Z. O. - Bychkov, M. L. - Paramonov, A. S. - Chugunov, A. O. - Kulbatskii, D. S. - Arvaniti, M. - Dolejší, Eva - Schaer, T. - Arseniev, A. S. - Efremov, R. G. - Thomsen, M. S. - Doležal, Vladimír - Bertrand, D. - Dolgikh, D. A. - Kirpichnikov, M. P. Secreted Isoform of Human Lynx1 (SLURP-2): Spatial Structure and Pharmacology of Interactions with Different Types of Acetylcholine Receptors . Scientific Reports. 2016, roč. 6, Aug 3, p. 30698 . IF = 4.259 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení neurochemie

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 620
fax. +420 241 062 488
   

jakubik@biomed.cas.cz

Lidé

Mgr. Jan Jakubík, Ph.D.
vedoucí oddělení
MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
zástupce vedoucího oddělení
RNDr. Vladimír Rudajev Ph.D.
vědecký pracovník
MUDr. et Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Alena Randáková, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Eva Dolejší, Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Alice Abbondanza, MSc
postgraduální student
  Mgr. Martina Hochmalová
technický pracovník VŠ
Dana Ungerová
technický pracovník
Dominik Nelic
student
  Bc. Alexandra Tyshkevich
studentka
Jakub Danzig
student
Trisha Dhabalia
studentka
Jana Bláhová
studentka

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR