Intranet English

Neurohumorální regulace

Neurohumorální regulace Centrální hodiny v mozku - suprachiasmatická jádra. Zobrazeny jsou příčné řezy mozkem na úrovni hypotalamu a pomocí imunohistochemické metody (v procházejícím světle vlevo a fluorescenční vpravo) jsou detekovány buňky suprachiasmatických jader.

V centru našeho zájmu je časový systém - biologické hodiny - savců včetně člověka. Tento systém zajišťuje časovou koordinaci fyziologických procesů v našem těle tak, aby probíhaly ve správnou denní dobu a byly vzájemně optimálně načasovány.

 

Porucha časové regulace má negativní dopad pro zdraví člověka. S využitím in vivo a in vitro modelů studujeme jak molekulární podstatu biologických hodin, tak i výsledné rytmy ve fyziologii a chování. Zabýváme se především otázkami:

 

  •  Jaký je mechanismus seřizování časového systému v těle a jaké jsou následky poruchy tohoto mechanismu?
  •  Jak se časový systém vyvíjí a jak je seřizován během ontogeneze?
  •  Jak je nastaven časový systém člověka v reálném životě, a to jak ve zdraví, tak i v nemoci?  

Aktuální projekty

Ontogeneze cirkadiánního systému laboratorního potkana

Cirkadiánní hodiny savců se začínají vyvíjet již během embryonálního vývoje v děloze matky. Na svět přicházejí mláďata savců s hodinami, které jsou nastaveny tak, že běží v souladu s matčinými. Dlouhodobě se zaměřujeme na zkoumání kdy a jak se tyto hodiny vyvíjí a nastavují. Více

Úspěchy

Publikace

Petrásek, Tomáš - Vojtěchová, Iveta - Lobellová, Veronika - Popelíková, Anna - Janíková, Martina - Brožka, Hana - Houdek, Pavel - Sládek, Martin - Sumová, Alena - Krištofíková, Z. - Valeš, Karel - Stuchlík, Aleš . The McGill Transgenic Rat Model of Alzheimer's Disease Displays Cognitive and Motor Impairments, Changes in Anxiety and Social Behavior, and Altered Circadian Activity . Frontiers in Aging Neuroscience 2018, roč. 10, Aug 28, článku 250 . IF = 3.582 [ASEP] [ doi ]
Olejníková, Lucie - Polidarová, Lenka - Sumová, Alena . Stress affects expression of the clock gene Bmal1 in the suprachiasmatic nucleus of neonatal rats via glucocorticoid‐dependent mechanism . Acta Physiologica 2018, roč. 223, 1, článku e13020 . IF = 5.930 [ASEP] [ doi ]
Novosadová, Zuzana - Polidarová, Lenka - Sládek, Martin - Sumová, Alena . Alteration in glucose homeostasis and persistence of the pancreatic clock in aged mPer2(Luc) mice . Scientific Reports 2018, roč. 8, Aug 3, článku 11668 . IF = 4.122 [ASEP] [ doi ]
Polidarová, Lenka - Sládek, Martin - Novosadová, Zuzana - Sumová, Alena . Aging does not compromise in vitro oscillation of the suprachiasmatic nuclei but makes it more vulnerable to constant light . Chronobiology International. 2017, roč. 34, 1, p. 105-117 . IF = 2.643 [ASEP] [ doi ]
Polidarová, Lenka - Houdek, Pavel - Sumová, Alena . Chronic disruptions of circadian sleep regulation induce specific proinflammatory responses in the rat colon . Chronobiology International. 2017, roč. 34, 9, p. 1273-1287 . IF = 2.643 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení neurohumorálních regulací

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 528
fax. +420 241 062 488
 

sumova@fgu.cas.cz

sladek@fgu.cas.cz

Lidé

Doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.

vedoucí oddělení

Mgr. Martin Sládek, PhD.

zástupce vedoucího 

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

emeritní profesor

 

Mgr. Lenka Polidarová, PhD.

postdoc

 

RNDr. Pavel Houdek

vědecký asistent

 

Mgr. Zuzana Novosadová

postgraduální student

 

Mgr. Karolína Šuchmanová

postgraduální student

 

Mgr. Vendula Čečmanová

postgraduální student

 

Mgr. Petra Honzlová

postgraduální student

 

Eva Suchanová

technický pracovník

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR