Intranet English

Strukturní biologie signálních proteinů

Strukturní biologie signálních proteinů

http://www.biomed.cas.cz/d312/index.php?section=home

Naše skupina se zabývá strukturní biologií (vztahy mezi strukturou a funkcí určitých skupin bílkovin), konkrétně se zaměřujeme na proteiny, které se účastní přenosu signálu v buňce. Mezi metody, které využíváme, patří příprava proteinů a jejich komplexů, základní biofyzikální charakterizace, charakterizace mezimolekulových interakcí a studium struktury a interakčních povrchů. Všechny tyto metody nám umožňují lépe pochopit detaily, jak je regulována aktivita a funkce protein-proteinových komplexů. Zabýváme se především výzkumem v těchto oblastech:

 

  • Strukturní biologie 14-3-3 proteinů a jejich vazebných partnerů
  • Mechanismus regulace proteinkinas CaMKK1, CaMKK2 a ASK1
  • Studium inhibice proteasy caspasy-2 pomocí proteinu 14-3-3
  • Studium DNA-vazebné domény transkripčního faktoru FOXO4

Aktuální projekty

Mechanismus regulace proteinkinasové aktivity ASK1

Náš výzkum umožnil strukturní náhled na komplexy ASK1 kinasy s jejími dvěma přirozenými inhibitory: proteinem 14-3-3 a thioredoxinem. Naše data by mohla být důležitá k porozumění procesu inhibice ASK1 stejně tak jako úlohu proteinů 14-3-3 v regulaci ostatních enzymů. Více

Studium regulačních proteinů účastnících se G-proteinové signalizace: RGS3 a fosducinu.

Regulátor G-proteinové signalizace (RGS3) se váže na Gα-GTP komplex a zvyšuje tak jeho vnitřní GTPasovou aktivitu - ukončuje přenos signálu. Fosducin (Pdc) je vysoce konzervovaný fosfoprotein, který hraje důležitou roli v regulaci G-proteinové signalizace, kontroly transkripce a regulaci krevního tlaku. Pdc i RGS3 jsou negativně regulovány fosforylací a vazbou proteinu 14-3-3.  Více

Úspěchy

Nejlepší publikace s autory z FGÚ za rok 2017

We got the prize for the best publication of the Institute of Physiology for year 2017 for the publication: Alblova M, Smidova A, Docekal V, Vesely J, Herman P, Obsilova V, Obsil T. : Molecular basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Proc Natl Acad Sci U S A. (2017) 114:E9811-E9820. IF = 9.504. Více

Publikace

Šmídová, Aneta - Alblová, Miroslava - Kalábová, Dana - Pšenáková, Katarína - Rosůlek, Michal - Herman, P. - Obšil, Tomáš - Obšilová, Veronika . 14-3-3 protein masks the nuclear localization sequence of caspase-2 . FEBS Journal 2018, 285(22), 4196-4213 . IF = 4.530 [ASEP] [ doi ]
Pšenáková, Katarína - Petrvalská, Olivia - Kylarová, Salome - Santo, D. L. - Kalábová, Dana - Herman, P. - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . 14-3-3 protein directly interacts with the kinase domain of calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase (CaMKK2) . Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects 2018, roč. 1862, 7, p. 1612-1625 . IF = 3.679 [ASEP] [ doi ]
Kylarová, Salome - Pšenáková, Katarína - Herman, P. - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . CaMKK2 kinase domain interacts with the autoinhibitory region through the N-terminal lobe including the RP insert . Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects 2018, 1862(10), 2304-2313 . IF = 3.679 [ASEP] [ doi ]
Kalábová, Dana - Šmídová, Aneta - Petrvalská, Olivia - Alblová, Miroslava - Košek, Dalibor - Man, Petr - Obšil, Tomáš - Obšilová, Veronika . Human procaspase-2 phosphorylation at both S139 and S164 is required for 14-3-3 binding . Biochemical and Biophysical Research Communications. 2017, roč. 493, 2, p. 940-945 . IF = 2.559 [ASEP] [ doi ]
Kacířová, Miroslava - Nováček, J. - Man, Petr - Obšilová, Veronika - Obšil, Tomáš . Structural Basis for the 14-3-3 Protein-Dependent Inhibition of Phosducin Function . Biophysical Journal. 2017, roč. 112, 7, p. 1339-1349 . IF = 3.495 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení strukturní biologie signálních proteinů

detašované pracoviště: BIOCEV,
Průmyslová 595, 252 50 Vestec
tel.

+420 325 873 513

 

veronika.obsilova@fgu.cas.cz

Lidé

 RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.
vedoucí oddělení
Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení

RNDrOlívia Petrvalská, Ph.D.
vědecký pracovník

Mgr. Matěj Horváth, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Dana Kalábová
postgraduální student

Mgr. Aneta Šmídová
postgraduální student

Mgr. Pavel Pohl
postgraduální student
Bc. Karolína Honzejková
pregraduální student

Bc. Klára Kohoutová
pregraduální student

Bc. Martina Mikulů
pregraduální student

Nicola Koupilová
pregraduální student

Markéta Kolcunová
technický pracovník

 

 

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR