Intranet English

Translační metabolismus

Translační metabolismus Proteiny zubní dřeně rozdělené pomocí dvourozměrné elektroforézy (výřez) a barvené stříbrem.

Hlavní směry výzkumu:

 • vývoj nových separačních metod, například:
  • afinitní elektromigrační methody
  • aplikace zlatých nanočástic v kapilárních elektromigračních metodách
  • forenzní aplikace (včetně spojení CE-MS)
 • analýza pojivových tkání - proteomická a fyziologická analýza biologických vzorků; identifikace mnoha proteinů, například:
  • proteom lidských zubů ve vztahu k zubnímu kazu
  • nerozpustné proteiny skořápky ptačích vajec, obzvláště kutikuly
  • analýza posttraslačních modifikací proteinů
  • určení látek vznikajících během glykační reakce včetně stanovení místa jejich alokace
  • identifikace změn proteinů v závislosti na věku – oxidace a deamidace proteinů
 • analýza širokého spektra biologicky důležitých látek ve spolupráci s mnoha odděleními Ústavu, různých ústavů v ČR a rovněž v mezinárodní spolupráci (např. proteiny, steroidy, pigmenty)
 • proteomická laboratoř Fyziologického ústavu AV ČR

Aktuální projekty

Úspěchy

Publikace

Peševski, Živorad - Kvasilová, A. - Stopková, T. - Naňka, O. - Drobná Krejčí, Eliška - Buffinton, Ch. - Kočková, Radka - Eckhardt, Adam - Sedmera, David . Endocardial Fibroelastosis is Secondary to Hemodynamic Alterations in the Chick Embryonic Model of Hypoplastic Left Heart Syndrome . Developmental Dynamics 2018, roč. 247, 3, p. 509-520 . IF = 2.507 [ASEP] [ doi ]
Mikšík, Ivan - Pataridis, Statis - Eckhardt, Adam - Sedmera, David . Analysis of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Eggshell Proteome . Protein Journal 2018, roč. 37, 1, p. 21-37 . IF = 1.133 [ASEP]
Marschner, Karel - Musil, Stanislav - Mikšík, Ivan - Dědina, Jiří . Investigation of hydride generation from arsenosugars - Is it feasible for speciation analysis? . Analytica Chimica Acta 2018, roč. 1008, MAY, p. 8-17 . IF = 5.123 [ASEP] [ doi ]
Kohutiar, Matej - Eckhardt, Adam - Mikšík, Ivan - Šantorová, J. - Wilhelm, Jiří . Proteomic analysis of peroxynitrite-induced protein nitration in isolated beef heart mitochondria . Physiological Research 2018, roč. 67, 2, p. 239-250 . IF = 1.324 [ASEP]
Eckhardt, Adam - Kulhavá, Lucie - Mikšík, Ivan - Pataridis, Statis - Hlaváčková, Markéta - Vašinová, Jana - Kolář, František - Sedmera, David - Ošťádal, Bohuslav . Proteomic analysis of cardiac ventricles: baso-apical differences . Molecular and Cellular Biochemistry 2018, roč. 445, 1-2, p. 211-219 . IF = 2.561 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení translačního metabolismu

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 534
fax. +420 241 062 558
 

 

 

Lidé

 

​​doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.

vedoucí oddělení
  Mgr. Adam Eckhardt, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
  Prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Michal Jágr., Ph.D.
vědecký pracovník
  Ing. Jana Svobodová, Ph.D.
vědecký pracovník
  Mgr. Pavla Sedláková, Ph.D.
vědecký pracovník
  Ing. Statis Pataridis
vědecko-technický pracovník
  Mgr. Lucie Kulhavá
postgraduální student
  Mgr. Armenuhi Kirakosjanová
technický pracovník

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR