Intranet English

Vývojová kardiologie

Vývojová kardiologie

Ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou úmrtí v celosvětovém měřítku. Studujeme odolnost srdečního svalu k poškození akutním nedostatkem kyslíku na úrovních od molekuly až k celému organismu s využitím zvířecích modelů. K hlavním směrům našeho výzkumu patří studium mechanismů, které jsou zodpovědné za:

 

  • vysokou odolnost srdce k poškození v časných fázích ontogenetického vývoje,
  • zvýšenou odolnost srdce vyvolanou adaptací na chronickou hypoxii a pravidelnou fyzickou zátěž,
  • trvalé důsledky časných vývojových intervencí pro odolnost srdce v dospělosti s důrazem na pohlavní rozdíly
  • a změny odolnosti srdce vyvolané různými patologickými stavy.

 

Dále studujeme vývoj srdce ze zvláštním zřetelem k převodnímu systému. V současné době se zabýváme především výzkumem v těchto oblastech:

  •  fylogenetický pohled na převodní systém,
  • dynamické zobrazovací přístupy pro převodní systém
  • a vývoj nových přístupů ke kvantitativní analýze vláknitých struktur za účelem studia cévního řečiště ve vyvíjejícím se srdci a větvení převodního systému v komorách.

 

13th conference New Frontiers in Basic Cardiovascular Research

Aktuální projekty

Vývojové aspekty odolnosti srdce k ischemii

Nezralé srdce je mnohem odolnější k ischemickému poškození než srdce dospělé, ale chronický nedostatek kyslíku v časných fázích ontogeneze může mít trvalé negativní následky. Zabýváme se proto mechanismy, které jsou zodpovědné za změny ischemické odolnosti srdce během vývoje.  Více

Vliv systémové hypertenze na odolnost srdce k ischemii

Systémová hypertenze je významným rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční, může však paradoxně stimulovat protektivní mechanismy. Zabýváme se proto vlivem různých forem hypertenze na odolnost srdce k projevům ischemického poškození. Více

Kardioprotektivní mechanismus chronické hypoxie

Dlouhodobé vystavení organismu prostředí s nízkým obsahem kyslíku vede k adaptaci, která má pozitivní dopad na odolnost srdce k poškození vyvolanému akutní ischemií. Studujeme proto molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za kardioprotektivní účinky chronické hypoxie.  Více

Publikace

Steijn, R. V. - Sedmera, David - Blom, N. A. - Jongbloed, M. - Kvasilová, A. - Naňka, O. Apoptosis and epicardial contributions act as complementary factors in remodeling of the atrioventricular canal myocardium and atrioventricular conduction patterns in the embryonic chick heart . Developmental Dynamics 2018, 247(9), 1033-1042 . IF = 2.507 [ASEP] [ doi ]
Peševski, Živorad - Kvasilová, A. - Stopková, T. - Naňka, O. - Drobná Krejčí, Eliška - Buffinton, Ch. - Kočková, Radka - Eckhardt, Adam - Sedmera, David . Endocardial Fibroelastosis is Secondary to Hemodynamic Alterations in the Chick Embryonic Model of Hypoplastic Left Heart Syndrome . Developmental Dynamics 2018, roč. 247, 3, p. 509-520 . IF = 2.507 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal, Bohuslav - Pařízek, A. - Ošťádalová, Ivana - Kolář, František . Cardiotoxicity of beta-mimetic catecholamines during ontogenetic development - possible risks of antenatal therapy . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 2018, roč. 96, 7, p. 639-646 . IF = 2.210 [ASEP] [ doi ]
Nedvědová, I. - Kolář, D. - Elsnicová, B. - Horníková, D. - Novotný, J. - Kalous, M. - Pravenec, Michal - Neckář, Jan - Kolář, František - Žurmanová, J.M. Mitochondrial genome modulates myocardial Akt/Glut/HK salvage pathway in spontaneously hypertensive rats adapted to chronic hypoxia . Physiological Genomics 2018, roč. 50, 7, p. 532-541 . IF = 2.782 [ASEP] [ doi ]
Neckář, Jan - Hsu, A. - Khan, M. A. H. - Gross, G. J. - Nithipatikom, K. - Cyprová, Michaela - Benák, Daniel - Hlaváčková, Markéta - Sotáková-Kašparová, Dita - Falck, J. R. - Sedmera, David - Kolář, František - Imig, J. D. Infarct size-limiting effect of epoxyeicosatrienoic acid analog EET-B is mediated by hypoxia-inducible factor-1 alpha via downregulation of prolyl hydroxylase 3 . American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 2018, 315(5), H1148-H1158 . IF = 3.569 [ASEP] [ doi ]

Kontakty

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Oddělení vývojové kardiologie

Vídeňská 1083
14220 Praha 4
tel. +420 241 062 559
fax. +420 241 062 125
 

kolar@biomed.cas.cz

Lidé

       Prof. RNDr. František Kolář, CSc.
vedoucí oddělení
  RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
 

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

vědecký pracovník

  Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
  MUDr. Ivana Ošťádalová, CSc.
vědecký pracovník
  Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
  RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vědecký pracovník
    RNDr. Marie Milerová
vědecký pracovník

 

RNDr. Petra Alánová, Ph.D.

postdoktorand

 

Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D.

postdoktorand

  RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
postdoktorand
    Mgr. Hana Kolesová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Kristýna Macháčková
postgraduální student
  Mgr. Dita Sotáková
postgraduální student
  Mgr. Jaroslav Hrdlička
postgraduální student
  Ing. Michaela Cyprová
postgraduální student
  Mgr. Daniel Benák
postgraduální student
    Mgr. František Vostárek
postgraduální student
  MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand
  Ing. Miloslava Marková
technický pracovník
  Milana Pešková
technický pracovník
  Jarmila Svatůňková
technický pracovník

 
  RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR