Intranet Čeština

Job vacancies

POSTDOCTORAL POSITION IN PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF CORTICOSTEROIDS

The Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic opens a position in the Department of Epithelial Physiology in the group of Jiri Pacha Ph.D. for a   POSTDOCTORAL POSITION IN PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF CORTICOSTEROIDS   The postdoctoral position is…

Confocal microscopist

Venue: Department of Biomathematics, Czech-BioImaging, Institute of Physiology, The Czech Academy of Sciences, Vídeňská 1083, Prague 4, Czech Republic   Job description: operation and maintenance of confocal microscopes, alignment, control measurements, communication with technical…

Leader of the Department of Biologically Important Compounds

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici :   Vedoucího oddělení Analýza fyziologicky aktivních látek / Leader of the Department of Biologically…

© 2014 INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS