Intranet Čeština

Job vacancies

Start Up research program

Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences (Prague, Czech Republic) announces call for Start-up Program proposals in the area of cardiovascular research or selected aspects of metabolism, compatible with the present research conducted at the Institute (see http://www.fgu.cas.cz…

Vědecký pracovník, postdok v oddělení Biomateriálů

Fyziologický ústav Akademie věd České Republiky, v. v. i. patří k předním výzkumným institucím v České republice. Ústav se zabývá výzkumem v oblasti normální i patologické fyziologie, soustředí se především na studium mechanismů vzniku závažných onemocnění člověka. V současné době spravuje…

© 2014 INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS