Intranet Čeština

News

Week brain (20.2. 2017)

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který již podevatenácté pořádá AV ČR. Akce je součástí tzv. Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Během Týdne mozku s přednáškami vystupují přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd.

Fyziologický ústav se letos do této akce výrazně zapojil několika aktivitami:

Přednášky:

  • Mozek v akci aneb excitace není vždy jen rozkoš (prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.)
  • Orientace v prostoru, mozkové mapy a jejich poruchy (prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.)
  • Bolest, kapsaicin a jeho receptory (MUDr. Jiří Paleček, Ph.D.)

Memory Park - interaktivní expozice 

Epilepsie? Epilepsie! -  debata o epilepsii a promítání filmu  „Upadni a choď“.

Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost, především pro studenty středních škol.

Více informací a rezervace


Chairman of the Polish Academy of Sciences Jerzy Duszynski visited Prague (26.1. 2017)

Prof. Duszynski, přední polský biochemik a odborník v oblasti bioenergetiky, je od roku 2015 prezidentem Polské akademie věd. Ve svém výzkumu se zabývá rolí mitochondrií ve fungování buňky, mitochondriálními a neurodegenerativními onemocněními a stárnutím. Výzkumný tým prof. Duszynskeho spolupracuje s Fyziologickým ústavem AV ČR na celé řadě publikací, při řešení evropských výzkumných projektů a přípravě mezinárodních konferencí a sympozií.

Při příležitosti návštěvy prof. Jerzy Duszynskeho v Praze mu předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš předal čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. Polská akademie věd a Akademie věd ČR spolupracují na základě Dohody o vědecké spolupráci, podepsané v roce 2016, zejména v oblasti mobilitních projektů.

Více

 

PhD Programme 2017 is open (23.1. 2017)

Application deadline March 20, 2017. More information

Czech - U.S. international cooperation in research and development (11.1. 2017)

The brochure for the promotion of research results of the KONTAKT II (LH) Program – The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (MEYS), Provider. Research topic: "Modulation of fatty acid reesterification in adipose tissue by lipid mediators", RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.

As far as the support of international cooperation in research and development is concerned, the KONTAKT II (LH) program has played a significant role and has contributed to increasing the quality of Czech science on the international level during the 2011 – 2017 period. Owing to this financial support from the Czech state budget, Czech scientists have been able to participate in high-quality projects throughout the scientific world and have had the opportunity to work in laboratories in the US.


 

 

Ladislav Vyklický was appointed a Professor (2.1. 2017)

Doc. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc was appointed a Professor in Medical Physiology and Pathophysiology. Czech president signed a letter of appointment on December 2, 2016. The appointment procedure took a place at Charles University, Prague.

Load next

© 2014 INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS