Intranet Čeština

News

Tchajwan delegation is interested in the topic of biomaterials and tissue engineering (5.12. 2018)

Akademie věd ČR navázala spolupraci s vědeckými pracovišti na Tchaj-wanu v roce 2017, kdy bylo podepsáno memorandum s Průmyslově-technologickým výzkumným institutem (Industrial Technology Research Institute – ITRI). Úkolem nové platformy je podpořit konkrétní spolupráce mezi ústavy Akademie věd ČR a ITRI.

Ve dnech 19. až 21. listopadu 2018 proběhla návštěva tchajwanské delegace v Akademii věd ČR, kdy se mj. také uskutečnil seminář, kterému předcházela exkurze do výzkumných center ELI Beamlines v Dolních Břežanech a BIOCEV ve Vestci. V rámci semináře vystoupila také Markéta Bačáková, která představila výzkum biomateriálů a tkáňového inženýrství a využití strukturní biologie při navrhování nových léčiv. Tato témata tchajwanskou delegaci velmi zaujala a obě strany se shodly na tématech, jež by rády dále rozpracovaly do konkrétních projektů. Celá zpráva

Institute of Physiology presentation during Week of Science and Technology 2018 (13.11. 2018)

V minulém týdnu proběhl Týden vědy a techniky 2018, kde se ústav veřejnosti prezentoval svým stánkem. Stánek FGÚ se svými rozšířenými aktivitami se setkal s velkým ohlasem návštěvníků. Zároveň se ústav prezentoval i třemi přednáškami Petr Ježek: Významný patent: Přípravek pro léčbu rakoviny světlem; J. Kopecký: Tuková tkáň, obezita a omega-3 mastné kyseliny a J. Zicha: Prof. MUDr. Jiří Křeček, DrSc. (1923–2014) – Vývoj jedince spojenou s promítáním historického dokumentu Generace.

 

  

      

Antioxidants and their possible use for epilepsy treatment (12.11. 2018)

Oxidative stress (resulting from the excessive free radicals production and the limited antioxidant defense) is implicated in the pathogenesis of many neurological and other disorders.

 Scientists from the Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences have revealed that oxidative stress and mitochondrial dysfunction occur in immature brain not only during the acute phase of status epilepticus (SE), but they persist also during the long period of survival after SE (i.e. during the period of epileptogenesis). Epileptogenesis is a gradual process, involving many molecular, cellular and, network changes that result in brain reorganization and the conversion of normal brain to epileptic. Scientists have demonstrated that administration of the natural polyphenolic antioxidant resveratrol either completely prevented or significantly reduced markers both of oxidative stress and mitochondrial dysfunction. These findings can be important for clinical practice. They suggest that targeting oxidative stress in combination with current antiepileptic therapies may provide a benefit in the treatment of epilepsy. Status epilepticus (SE) was induced in 12-day-old immature rats by Li-pilocarpine.

 

 

Fig. 1A,B.

Fluorescense of the oxidized products of hydroethidium (reflecting the production of superoxide anion), assessed microscopically (>600 nm) in various brain structures (CA1, CA3-hippocampal fields; DG-gyrus dentatus; CX-cerebral cortex; Thal-thalamus) : A) 1 week after SE, B) 1 month after SE. Application of resveratrol (RSV) resulted in a complete prevention of the increased production of O2.- (at 1-week interval, Fig.1A) or significantly reduced formation in CA1 region (at 1-month interval, Fig.1B).

 

Fig.2.

Illustrates a marked inhibition of mitochondrial complex I during the various time intervals after SE. Application of RSV resulted in a significant reduction of the deficiency.

 

Folbergrová, Jaroslava – Ješina, Pavel – Kubová, Hana – Otáhal, Jakub: Effect of Resveratrol on Oxidative Stress and Mitochondrial Dysfunction in Immature Brain during Epileptogenesis. Molecular Neurobiology, Roč.55, č.9 (2018), s. 7512-7522 ISSN 0893-7648 IF: 5.076, rok: 2017, DOI:10.1007/s12035-018-0924-0

Tomáš Čajka among TOP 40 best scientists under 40 years (9.11. 2018)

Tomáš Čajka from the Department of Metabolomics has been ranked among 40 best scientists under 40 years in analytical chemistry. The ranking of the 40 most successful scientists was published in the October issue of The Analytical Scientist. Congratulations! More

 

Fyziologický ústav patří k nejúspěšnějším žadatelům v projektu výzkumné spolupráce s USA (2.11. 2018)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky veřejné soutěže VES18USA v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION se zahájením řešení projektů v roce 2019. V soutěži bude podpořeno 46 projektů celkovou částkou 310 421 000 Kč. Nejúspěšnějšími žadateli byly Univerzita Karlova s šesti a Fyziologický ústav AV ČR se třemi podpořenými projekty. S 23 projekty uspěly ústavy Akademie věd ČR, 20 projektů budou realizovat vysoké školy a 3 projekty připadají na ostatní veřejné výzkumné instituce. Podrobné výsledky naleznete zde.

„Původní předpoklad byl 250 milionů. Vysoký počet kvalitních projektů byl pádným argumentem pro to, abychom alokaci navýšili o dalších 60 milionů. Opravdu vysoký zájem i kvalita projektů je o to více potěšující i vzhledem ke skutečnosti, že Spojené státy americké patří mezi klíčové strategické partnery České republiky v bilaterální výzkumné spolupráci,“ uvedl k vyhlášení výsledků pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček s tím, že k navýšení budou mj. využity i nároky z nespotřebovaných výdajů na výzkum a vývoj resortu. Cílem soutěže je podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA podle Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědecko-technické spolupráci ze dne 2. května 2008. Prostředky pokrývají náklady českého účastníka projektu. V USA neexistuje centrální zdroj financování česko-americké spolupráce. Partner si musí zajistit financování americké části spolupráce na projektu buď z prostředků vlastní instituce, příslušné grantové agentury, nebo z prostředků soukromých agentur/jiných zdrojů.

Load next

© 2014 INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS