Intranet Čeština

Patents

 

 

Patents/Utility Models

   

Holders

 

Contact

 

Publication year

                   
CZ 305 825  

Stomatologický nástavec k sondě vláknového spektrometru

    FGÚ, Hyšpler, Hradec Králové, Ďoubal, Přelouč  

prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.

  2016

UV 29 864        

  Multifunkční samonosná diamantová porézní podložka pro kultivaci buněk     FZÚ, FGÚ, Ústav pro nanomateriály - Technická universita Liberec (TUL)   doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.   2016

Patent

CZ 305 733

  Amfifilní sloučeniny s neuroprotektivními účinky     FGÚ, ÚOCHB   MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., RNDr. Karel Valeš, Ph.D.   2016
                   

Užitný vzor

UV 28 909

  Antioxidační přípravek     FGÚ, VIDIA spol. s r.o.   MUDr. Jan Kopecký, DrSc., MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D., Mgr. Jana Pavlišová   2015
                   

Patent

EU 231342

  Anionic pregnane compounds, method for their producing nad use of them     FGÚ, ÚOCHB   doc. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.   2014
                   

Patent

CZ 304 429

  Způsob stanovení materiálu pro zhotovení umělého zubu a zařízení k provedení tohoto způsobu
 
    Hyšpler, Hradec Královém, Ďoubal, Přelouč, Klemera, Hradec Králové, Furst, Olomouc, Kupka, Pardubice   prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.   2014
                   

Patent

CZ 304 445

  Kloubní implantát a způsob jeho výroby     FGÚ, BEZNOSKA, s.r.o., MFF UK   doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.   2014
                   

Patent

EP 2233569

US 8,017,132 B2

Japan 5770711

  Mutant CyaA polypeptides and polypeptide derivates suitable for delivery of immunogenetic molecules into a cell     FGÚ, Institut Pasteur, MBÚ   RNDr. Jan Krůšek, CSc.  

 

2014

2011

2015

                   

Patent

US 8575376

  Steroide anionic compounds, method of their production, usage and pharmaceutical involving them     FGÚ, ÚOCHB, Psychiatrické centrum Praha   doc. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.   2013
                   

Patent

CA 2665762 (Canada)

  Liposomal gel phthalocyanine preparation for photodynamic therapy of tumors and its manufacturing    

FGÚ+RCD, s.r.o.

 

RNDr. Petr Ježek, DrSc.

  2013
                   

Patent

CZ 303 037

  Deriváty pregnanolonu substituované v poloze 3alfa, způsob jejich výroby a jejich použití (Pregnanolone derivatives substituted in position 3 alpha, process for their preparation and use)     ÚOCHB+FGÚ+Psychiatrické centrum Praha  

MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

  2012

 

                 

Patent

CZ 303 443

  Deriváty pregnanolonu substituované v poloze 3alfa kationickou skupinou, způsob jejich výroby, jejich použití a prostředek je obsahující (Pregnanolone derivatives substituted in position 3alpha with cationic group, process of their preparation, their use and composition containing them)     ÚOCHB+FGÚ   MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.   2012
                   

Patent

EP 2288699

  Method of making arranged cell structures     FZÚ+FGÚ+1. LF UK   Ass.Prof. MUDr. Lucie Bačáková, DrSc.   2011
                   

Patent

CZ 302 050

  3alfa-Hydroxy-21ksí,22-oxido-21-homo-5alfa-pregnan-20-on, způsob jeho výroby a jeho použití (3alpha-Hydroxy-21xi, 22-oxide-21-homo-5alpha-pregnan-20-one, process if its preparation and its use)     ÚOCHB+FGÚ+Psychiatrické centrum Praha  

Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

  2010
                   

Patent

CZ 301 216

  Pregnanové anionické sloučeniny, způsob jejich výroby a jejích použití    
FGÚ, ÚOCHB
  doc. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.   2009
                   

Patent

CZ 299 687

  Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích (Process for preparing controlled layers of fibrin on solid surfaces)     ÚMCH+ÚEM+FGÚ+ÚHKT  

Ass.Prof. MUDr. Lucie Bačáková, DrSc.

  2008
                   

Patent

CZ 298 978

  Liposomální gelový ftalocyaninový přípravek pro fotodynamickou terapii nádorových onemocnění a způsob jeho přípravy (Liposomal, gel-like phthalocyanine composition for photodynamic therapy of tumor diseases and process for preparing thereof)     FGÚ+RCD, s.r.o.  

RNDr. Petr Ježek, DrSc.

  2008
                   

© 2014 INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS