Intranet English

Aktuality

Pozvánka na přednášku "Spánek, zdraví a biologické hodiny" (23.3. 2017)

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku s názvem "Spánek, zdraví a biologické hodiny". Dr. Alena Sumová a prof. Soňa Nevšímalová představí experimentální výzkum a  moderní léčbu poruch spánku. Místo  termín konání: 12. dubna 2017, 17:00, Akademie věd ČR, Národní 3. Přednášku pořádá FGÚ v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci". Doporučujeme rezervaci míst předem. POZVÁNKA

Týden mozku (20.2. 2017)

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který již podevatenácté pořádá AV ČR. Akce je součástí tzv. Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Během Týdne mozku s přednáškami vystupují přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd.

Fyziologický ústav se letos do této akce výrazně zapojil několika aktivitami:

Přednášky:

  • Mozek v akci aneb excitace není vždy jen rozkoš (prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.)
  • Orientace v prostoru, mozkové mapy a jejich poruchy (prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.)
  • Bolest, kapsaicin a jeho receptory (MUDr. Jiří Paleček, Ph.D.)

Memory Park - interaktivní expozice 

Epilepsie? Epilepsie! -  debata o epilepsii a promítání filmu  „Upadni a choď“.

Přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost, především pro studenty středních škol.

Více informací a rezervace


Předseda Polské akademie věd Jerzy Duszynski navštívil Prahu (26.1. 2017)

Prof. Duszynski, přední polský biochemik a odborník v oblasti bioenergetiky, je od roku 2015 prezidentem Polské akademie věd. Ve svém výzkumu se zabývá rolí mitochondrií ve fungování buňky, mitochondriálními a neurodegenerativními onemocněními a stárnutím. Výzkumný tým prof. Duszynskeho spolupracuje s Fyziologickým ústavem AV ČR na celé řadě publikací, při řešení evropských výzkumných projektů a přípravě mezinárodních konferencí a sympozií.

Při příležitosti návštěvy prof. Jerzy Duszynskeho v Praze mu předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš předal čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. Polská akademie věd a Akademie věd ČR spolupracují na základě Dohody o vědecké spolupráci, podepsané v roce 2016, zejména v oblasti mobilitních projektů.

Více

 

PhD Programme 2017 is open (23.1. 2017)

Application deadline March 20, 2017. More information

Mezinárodní spolupráce ČR-USA ve výzkumu a vývoji (11.1. 2017)

Dům zahraničních služeb (MŠMT) si vybral výstup z grantu řešeného v FGÚ v programu KONTAKT II jako ilustraci do propagační brožury v rámci Lékařských věd. FGÚ se podílí na řešení tématu "Modulace reesterifikace mastných kyselin v tukové tkáni lipidovými mediátory", řešitel: RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.

V oblasti podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji hraje program KONTAKT II (LH) v období 2011 až 2017 významnou roli a posouvá kvalitu české vědy na světovou úroveň. Čeští vědci se díky této finanční podpoře z českého rozpočtu stali spolupracovníky na velice kvalitních projektech vědeckého světa a získali možnost pracovat v laboratořích v USA.

 

Načíst další

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR