Intranet English

Aktuality

Centrum preklinického testování potenciálních léčiv zahájilo svou činnost (19.5. 2017)

Za podpory Akademie věd České republiky (AV ČR) zahájilo činnost Centrum preklinického testování potenciálních léčiv (CPT), které získalo v lednu 2017 certifikát správné laboratorní praxe (SLP). Hlavním cílem CPT je preklinické testování látek, které uspěly ve vyhledávacím výzkumu a přispět tak k vývoji nových léků pro léčbu závažných život ohrožujících onemocnění a chorob dosud obtížně léčitelných.

Vznik CPT vychází z programu Preklinické testování potenciálních léčiv, který je   důležitou součástí Strategie AV21 - výzkumného záměru AV ČR zaměřeného na praktické využívání výsledků základního výzkumu. CPT nabízí široké portfolio testů prováděných v režimu  SLP nebo také správné výrobní praxe (SVP). Koordinaci CPT zajišťuje Fyziologický ústav AV ČR a na testování se dále podílejí: Ústav molekulární genetiky AV ČR s národní infrastrukturou CCP, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Biotechnologický ústav AV ČR, s otevřenou možností zapojení dalších ústavů a institucí. CPT nabízí své služby jak zájemcům z akademické tak i komerční sféry. Testování provádějí renomovaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi. Výhodou je koordinovaný přístup, flexibilita a komplexnost v nabízených službách. S rozsahem činností CPT se můžete seznámit na webových stránkách www.prekliniky.cz.


  

Jak na civilizační choroby? Setkání odborníků IKEM a Fyziologického ústavu AV ČR (25.4. 2017)

Dne 20. dubna 2017 proběhlo ve Fyziologickém ústavu AV ČR setkání předních českých lékařů a vědců zaměřené na pokroky v prevenci, diagnostice a léčbě závažných především civilizačních chorob.

Tato chronická onemocnění vznikají v souvislosti s nevhodným životním stylem a představují značnou socioekonomickou zátěž moderní společnosti. V rámci Semináře společného preklinického a klinického výzkumu v IKEM a FGÚ byly během 11 přednášek a 37 posterových sdělení prezentovány převážně výsledky dosavadní úspěšné spolupráce výzkumných týmů obou institucí, kterou také dokumentuje celkem 25 společných grantových projektů a 81 publikací v průběhu posledního desetiletí.  

Odborníci dále diskutovali zaměření a budoucnost jejich doposud velmi úspěšného výzkumu chorob srdce a cév, metabolických poruch a dalších závažných onemocnění. Bez dobré meziresortní spolupráce, zejména mezi klinickými pracovišti a ústavy zaměřenými na výzkum základních biologických mechanismů, nelze dosáhnout významných pokroků v péči o pacienty se závažnými zdravotními problémy, které je nezřídka značně hendikepují a devastují kvalitu jejich života. V České republice sice patřičné meziresortní pracoviště chybí, ale spolupráce mezi IKEM a Fyziologickým ústavem je příkladem, jak tuto překážku obejít. Akci, která se konala za velkého zájmu odborné veřejnosti, pořádaly programy Qualitas a Preklinické testování potenciálních léčiv Strategie AV21, které jsou koordinovány Fyziologickým ústavem.


    

 

 

Cenu MUDr. Jana Bureše za rok 2016 získal RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D. (24.4. 2017)

Cenu uděluje Alzheimer nadační fond za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů (do 40 let), zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd. Za rok 2016 jí získal Vojtěch Vyklický z odd. Buněčné neurofyziologie.Gratulujeme!

Memorandum o spolupráci mezi AV ČR a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady (21.4. 2017)

Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a doc. Robert Grill, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, podepsali 22. března 2017 Memorandum o vzájemné spolupráci obou institucí. Zdraví je jedním ze základních pilířů kvalitního života a dostupná kvalitní lékařská péče a včasná léčba může výrazně prodloužit průměrnou délku života. Napomoci tomu může i špičkový biomedicinský výzkum, který je klíčovým tématem partnerské spolupráce mezi vědci a lékaři. Spolupráce vznikla díky Strategii AV21, jejíž součástí je program „Kvalitní život ve zdraví i nemoci“. Další informace a fotografie

 

Přednáška "Spánek, zdraví a biologické hodiny" (23.3. 2017)

Ve čtvrtek 12. dubna 2017 proběhla popularizační přednáška "Spánek, zdraví a biologické hodiny". Dr. Alena Sumová a prof. Soňa Nevšímalová představili experimentální výzkum a  moderní léčbu poruch spánku a odpovídali na četné dotazy z publika.  Přednášku pořádal FGÚ v rámci cyklu "Lidské tělo ve zdraví i nemoci".  
     
  

Načíst další

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR