Intranet English

Pro média

Senzorová doména TRPA1 receptoru (24.1. 2018)

Vědci z oddělení buněčné neurofyziologie Fyziologického ústavu Akademie věd ve spolupráci s oddělením fyziky biomolekul Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se zabývají výzkumem receptorů uplatňujících se při vzniku chronické bolesti, jež doprovází řadu závažných onemocnění. Získané poznatky přispějí k lepšímu porozumění mechanismům vzniku bolesti a mohou napomoci i k vyhledání nových míst ve struktuře iontového kanálu TRPA1, kam se mohou vázat látky s analgetickým účinkem.

Tisková zpráva

Foto

 

Ústav organické chemie a biochemie a Fyziologický ústav podepsaly licenční smlouvu s Novo Nordisk (4.9. 2017)

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR (FGÚ) vyvinul nové látky, které mají pozitivní účinky v experimentálních zvířecích modelech obezity či diabetu typu II. Tyto látky byly vyvinuty v laboratoři Dr. Lenky Maletínské (ÚOCHB), která se se svým týmem zaměřila na syntézu a zkoumání modifikovaných analogů přirozených neuropeptidů. Ústavy podepsaly licenční smlouvu s významnou farmaceutickou firmou Novo Nordisk, která tyto látky bude nadále vyvíjet a připravovat nejprve pro preklinické testy na zvířecích modelech, po nichž v případě úspěšnosti budou následovat testy klinické.

Tisková zpráva

Fyziologický ústav zahajuje provoz nového konfokálního mikroskopu (9.6. 2015)

Fyziologický ústav AV ČR zahajuje provoz konfokálního mikroskopu Leica SP8 AOBS WLL MP, který byl pořízen z podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu OPPK „BrainView – Centrum pro studium neurovývojových a neurodegenerativních chorob” (CZ.2.16/3.1.00/21544).

Tisková zpráva

Foto-přístroj    Foto-ilustrační

 

Pálivé papričky tlumí bolest (16.3. 2015)

Receptory pro kapsaicin z pálivých papriček pomáhají tlumit bolest. Toto zjištění učinili vědci z oddělení Funkční morfologie Fyziologického ústavu AV ČR, kde jsou zkoumány mechanismy vzniku chronických bolestivých stavů a možnosti jejich léčby.

Tisková zpráva

9. únor se stal Mezinárodním dnem epilepsie (17.2. 2015)

Epilepsií trpí v České republice přibližně 70 000 lidí. Netrápí je pouze samotné záchvaty  a doprovodné projevy epilepsie, ale především negativní vnímaní jejich onemocnění společností. 9. února proběhl historicky první Mezinárodní den epilepsie. Hlavním účelem této aktivity je zlepšení prevence, diagnostiky, léčby i postoje společnosti k tomuto onemocnění. Stejný cíl má i činnost, kterou u nás vyvíjí sdružení EpiStop, z.s., výzkumný program Strategie AV 21 „Kvalitní život ve zdraví a nemoci“ Akademie věd ČR (QUALITAS) a Česká liga proti epilepsii (ČLPE).

Tisková zpráva

Načíst další

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR