Intranet English

Patenty

 

 

Název patentu/užitného vzoru

 

Vlastnictví

 

Kontaktní osoba

 

Rok udělení

                 
CZ 305 825   Stomatologický nástavec k sondě vláknového spektrometru   FGÚ, Hyšpler, Hradec Králové, Ďoubal, Přelouč   prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.   2016

 

UV 29 864          

 

Multifunkční samonosná diamantová porézní podložka pro kultivaci buněk

 

FZÚ, FGÚ, Ústav pro nanomateriály - Technická universita Liberec (TUL)

 

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

  2016

Patent

CZ 305 733

  Amfifilní sloučeniny s neuroprotektivními účinky   FGÚ, ÚOCHB   MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., RNDr. Karel Valeš, Ph.D.   2016
                 

Užitný vzor

UV 28 909

  Antioxidační přípravek   FGÚ, VIDIA spol. s r.o.   MUDr. Jan Kopecký, DrSc., MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D., Mgr. Jana Pavlišová   2015
                 

Patent

EP 231342

  Anionic pregnane compounds, method for their producing nad use of them   FGÚ, ÚOCHB   doc. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.   2014
                 

Patent

CZ 304 429

  Způsob stanovení materiálu pro zhotovení umělého zubu a zařízení k provedení tohoto způsobu   Hyšpler, Hradec Královém, Ďoubal, Přelouč, Klemera, Hradec Králové, Furst, Olomouc, Kupka, Pardubice   prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.   2014
                 

Patent

CZ 304 445

  Kloubní implantát a způsob jeho výroby   FGÚ, BEZNOSKA, s.r.o., MFF UK   doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.   2014
                 

Patent

EP 2233569

US 8,017,132 B2

Japonsko 5770711

  Mutant CyaA polypeptides and polypeptide derivates suitable for delivery of immunogenetic molecules into a cell   FGÚ, Institut Pasteur, MBÚ   RNDr. Jan Krůšek, CSc.  

 

2014

2011

2015

                 

Patent

US 8575376

  Steroide anionic compounds, method of their production, usage and pharmaceutical involving them   FGÚ, ÚOCHB, Psychiatrické centrum Praha   doc. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.   2013
                 

Patent

CA 2665762 (Canada)

  Liposomal gel phthalocyanine preparation for photodynamic therapy of tumors and its manufacturing  

FGÚ+RCD, s.r.o.

 

RNDr. Petr Ježek, DrSc.

  2013
                 

Patent

CZ 303 037

  Deriváty pregnanolonu substituované v poloze 3alfa, způsob jejich výroby a jejich použití   ÚOCHB+FGÚ+Psychiatrické centrum Praha  

MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

  2012

 

               

Patent

CZ 303 443

  Deriváty pregnanolonu substituované v poloze 3alfa kationickou skupinou, způsob jejich výroby, jejich použití a prostředek je obsahující   ÚOCHB+FGÚ   MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.   2012
                 

Patent

EP 2288699

  Method of making arranged cell structures   FZÚ+FGÚ+1. LF UK   doc. MUDr. Lucie Bačáková, DrSc.   2011
                 

Patent

CZ 302 050

  3alfa-Hydroxy-21ksí,22-oxido-21-homo-5alfa-pregnan-20-on, způsob jeho výroby a jeho použití   ÚOCHB+FGÚ+Psychiatrické centrum Praha  

prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

  2010
                 

Patent

CZ 301 216

  Pregnanové anionické sloučeniny, způsob jejich výroby a jejích použití   FGÚ, ÚOCHB   doc. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.   2009
                 

Patent

CZ 299 687

  Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích   ÚMCH+ÚEM+FGÚ+ÚHKT  

doc. MUDr. Lucie Bačáková, DrSc.

  2008
                 

Patent

CZ 298 978

  Liposomální gelový ftalocyaninový přípravek pro fotodynamickou terapii nádorových onemocnění a způsob jeho přípravy   FGÚ+RCD, s.r.o.  

RNDr. Petr Ježek, DrSc.

  2008
                 

 

© 2014 Fyziologický ústav AV ČR