Intranet Areál web

Informace poskytované ze zákona

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6. 9. 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Zřízení FGÚ AV ČR, v. v. i.

Organizační struktura FGÚ AV ČR, v. v. i.

Poskytování informací dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontaktní údaje pro podání písemné žádosti o informace: Sekretariát ředitele, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4; telefon: 241 062 424; fax: 244 472 269; e-mail: fgu@fgu.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:

 • Formulář lze získat na sekretariátu ředitele, viz výše.
 • Pro elektronické stažení je formulář k dispozici ve formátu DOC (MS Word).

 

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu: Ing. Petra Janečková - zástupce ředitele pro administrativu:, FGÚ AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4; telefon: 241 062 719; e-mail: petra.janeckova@fgu.cas.cz

Přehled poskytnutých informací

Přehled nejdůležitějších předpisů:

Zákony o veřejných výzkumných institucích:

Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:

 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace;
 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace;
 • nedostane-li FGÚ AV ČR, v. v. i. (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti;
 • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem;
 • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti;
 • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech,
  •  žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
  •  nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
 •  prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly, je žadatel informován do 15 kalendářních dnů
 •  lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

Výroční zprávy FGÚ AV ČR, v. v. i., o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.