Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Modulace synaptického přenosu v neuronech tvořících oxytocin a vazopresin


Existují nejasnosti týkající se možných rozdílů v ATP modulaci synaptického přenosu a elektrické aktivity v neuronech tvořících oxytocin a vazopresin. Používáme metody buněčné elektrofyziologie a vápníkového imagingu ke studiu těchto vlastností u hypotalamických neuronů v mozkových řezech potkana.

Výsledky studií, které se zabývají vlivem ATP na neurony obsahující vazopresin (AVP, arginine vasopressin) a oxytocin v supraoptických jádrech (SON), jsou rozporuplné. My jsme pomocí metody vápníkového imagingu na neuronech mozkových řezů hypotalamu prokázali, že značné procento neuronů SON na aplikaci ATP odpovídá zvýšením intracelulárního vápníku. Elektrofyziologickými měřeními jsme zjistili, že 80 % neuronů SON na stimulaci extracelulárním ATP odpovídá zesílením synaptických přenosů pomocí neurotransmiterů GABA a glutamátu, což ukazuje, že neurony obsahující AVP a oxytocin na svých presynaptických terminálech exprimují P2X receptory. Pro charakterizaci AVP a oxytocin neuronů SON, které odpovídají na aplikaci ATP, používáme elektrofyziologickou metodu snímání miniaturních proudů a potenciálů z neuronů transgenních potkanů. Tito transgenní potkani mají na genetické informaci neuronů produkujících AVP nebo oxytocin navázaný fluorescentní protein, pro AVP zelený (fluorescent protein fusion gene, AVP-eGFP) a pro oxytocin červený (OT-monomeric red fluorescent protein 1, OT-mRFP1) a tím jsou jasně identifikované. Suprachiasmatické jádro (SCN) umístěné v hypotalamu, místo cirkadiánních hodin u savců, rytmicky uvolňuje ATP, ale úloha extracelulárního ATP v SCN není známá. V této práci zkoumáme expresi a funkci.