Intranet Areál web

Prof. MUDr. Arnošt Gutmann, DrSc.


Studoval trofické (vyživovací) funkce nervového systému. Zjistil, že nervový systém nejen přenáší konkrétní informace, ale rovněž reguluje stav cílových struktur.

Více o osobnosti prof. Arnošta Gutmanna a jeho působení v FGÚ

Nejcitovanější prace prof. Gutmanna 

 

Články o Arnoštu Gutmannovi:

Prof. Arnošt Gutmann  16. 7. 1910-6. 8. 1977 Vyskocil F, Physiol Res 66 (5): xiii-xvi,‏ 2017   

Prof. Ernest Gutmann  16. 7. 1910-6. 8. 1977 Vrbova G; Kofferová-Gutmannová A, Physiol Res 66 (5): ix-xi,‏ 2017

Editorial: Ernest Gutmann heritage, 30 years after Carraro U, Neurol Res 30 (2):‏ 115-116, 2008

Ernest Gutmann (1910-1977) Vrbova G; Koffer-Gutmann A; Pette D, Neurol Res 30 (2):‏ 117-118, 2008

In Memory Ernest Gutmann J. Zachar, Physiol Bohemoslov 27 (5): 385-386, 1978  

 

                     16. 7. 1910 – 6. 8. 1977