Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Prof. MUDr. Arnošt Gutmann, DrSc.


Studoval trofické (vyživovací) funkce nervového systému. Zjistil, že nervový systém nejen přenáší konkrétní informace, ale rovněž reguluje stav cílových struktur.

Více o osobnosti prof. Arnošta Gutmanna a jeho působení v FGÚ

Nejcitovanější prace prof. Gutmanna 

 

Články o Arnoštu Gutmannovi:

Prof. Arnošt Gutmann  16. 7. 1910-6. 8. 1977 Vyskocil F, Physiol Res 66 (5): xiii-xvi,‏ 2017   

Prof. Ernest Gutmann  16. 7. 1910-6. 8. 1977 Vrbova G; Kofferová-Gutmannová A, Physiol Res 66 (5): ix-xi,‏ 2017

Editorial: Ernest Gutmann heritage, 30 years after Carraro U, Neurol Res 30 (2):‏ 115-116, 2008

Ernest Gutmann (1910-1977) Vrbova G; Koffer-Gutmann A; Pette D, Neurol Res 30 (2):‏ 117-118, 2008

In Memory Ernest Gutmann J. Zachar, Physiol Bohemoslov 27 (5): 385-386, 1978  

 

                     16. 7. 1910 – 6. 8. 1977