Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Prof. MUDr. Jiří Křeček, DrSc.


Studoval fyziologii vývoje a zaměřil se zvláště na kritické vývojové periody. Zjistil, že řada funkcí v organismu se musí vyvinout v určitém období vývoje, jinak dochází ke změnám ve vývoji nebo k jeho narušení.

Více o osobnosti prof. Jiřího Křečka a jeho působení v FGÚ

 

Prof. MUDr. Jiří Křeček, DrSc.

11. 4. 1923 – 30. 1. 2014