Intranet Areál web

Prof. MUDr. Jiří Křeček, DrSc.


Studoval fyziologii vývoje a zaměřil se zvláště na kritické vývojové periody. Zjistil, že řada funkcí v organismu se musí vyvinout v určitém období vývoje, jinak dochází ke změnám ve vývoji nebo k jeho narušení. Prof. Jiří Křeček a jeho spolupracovníci (např. Hahn, Illnerová, Koldovský) se zasloužili o rozpracování teorie kritických vývojových period. Klasické jsou Křečkovy práce o důsledcích předčasného odstavu pro další vývoj jedince. Na jeho pracovišti vznikly v té době také pilotní studie o ontogenezi krevního tlaku a faktorech, které ho během vývoje ovlivňují (Albrecht, Jelínek). Byl význmaným představitelem poválečné česká vývojové medicíny založené Edwardem Babákem.

 

Články o Jiřím Křečkovi:

Obituary Jiří Křeček  Zicha J, Physiol Res 63 (2): i-ii, 2014  

 

11. 4. 1923 – 30. 1. 2014