Intranet Areál web

Tomáš Obšil byl jmenován profesorem


Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. byl jmenován profesorem na Přírodovědecké fakultě UK, obor Fyzikální chemie. Profesorská promoce proběhla 18.12.2014.