Intranet Areál web

Program studia a benefity


Program Ph.D. studia ve FGÚ se vztahuje na studenty, zapsané k postgraduálnímu studiu na některé z vysokých škol ČR, jejichž školitelem (případně školitelem-specialistou) je zaměstnanec FGÚ a kteří alespoň část své vědecké práce v rámci studia uskutečňují v prostorách FGÚ.

Den otevřených dveří pro zájemce o Ph.D. studium

Úvodní kurz fyziologických metod pro nastupující Ph.D. studenty

Advancement Report - seminář, kde studenti v průběhu 3. ročníku připravují prezentaci o dosud dosažených výsledcích a konečných cílech své disertační práce

Burešovy přednášky - přednášky význačných vědců z celého světa se zaměřením příbuzným vědecké problematice FGÚ včetně možnosti besedy s pozvaným vědcem

Výjezdní zasedání všech Ph.D. studentů

• Kurz angličtiny 

Interní obhajoba disertační práce před jejím odevzdáním příslušné Oborové komisi

Prvoautorské minireview ve Physiological Research, dle podmínek definovaných časopisem (Instrukce pro autory PR reviews)

 

Mzdové prostředky jsou poskytovány dle finančních možností vědeckého oddělení, jehož je PhD student členem. PhD studenti v prezenční formě studia mohou být zaměstnáni z institucionálních prostředků maximálně na 0,5 úvazku. Student přitom využívá všechny benefity vyplývající ze zaměstnaneckého poměru ve FGÚ, které jsou v souladu s právními předpisy.

Mezi studentské benefity patří:

 Účast na akcích pro PhD studenty, organizovaných a dotovaných FGÚ

• Možnost účastnit se soutěží v rámci ústavu a speciálních soutěží pro PhD studenty FGÚ spojených s oceněním (diplom, finanční odměna)

• Možnost získání motivační odměny za úspěšné plnění povinností PhD studenta

• Možnost využítí odborného a metodického zázemí ústavu

• Možnost zapojení do celoústavních projektů

• Jazykové kurzy angličtiny