Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.


Zdeněk Drahota absolvoval Přírodovědeckou Fakultu UK v Praze obor biochemie diplomovou prací pod vedením doc. A. Kleinzelera v r. 1954. V témže roce nastoupil do Fyziologického ústavu ČSAV do laboratoře prof. A. Gutmanna, kde se věnoval problematice nervové regulace metabolismu svalu za fyziologických a patologických stavů a úloze energetického metabolizmu. V roce 1964 odjel na dlouhodobou stáž na Johns Hopkins University v Baltimore, k přednímu odborníkovi v oblasti studia mitochondrií A. L. Lehningerovi. Po svém návratu se připojil k Dr. Hahnovi, který zakládal v FGÚ novou laboratoř zaměřenou na studium vývoje metabolických funkcí a problémy tepelné homeostáze.

V roce 1968 odejel na roční pobyt na Biochemický ústav Lékařské fakulty Univerzity v Padově. Po svém návratu byl pověřen vedením laboratoře po Dr. Hahnovi, který emigroval společně s Dr. Koldovským, Dr. Skálou a Dr. E. Honovou. Nová laboratoř tak začínala ve třech, se studentem Josefem Houštkem a laborantkou Marií. Brzy se však přidali další mladí studenti Kopecký, Svoboda, Rauchová, Kuneš, Amler, Ježek, Dobešová, Vízek. Podařilo se navázat úspěšné vědecké spolupráce především s univerzitou ve Stockholmu a italskými univerzitami (Padova, Bologna, Modena, Ancona Bari).  Dr. Drahota kromě dlouhodobých stáží v Polsku, USA, Italii a Švédsku, přednášel na vědeckých ústavech v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Anglii, Španělsku, Francii, Holandsku a Finsku. Podílel se na organizaci domácích mezinárodních kongresů: Federace Evropských Biochemických společností (1969), Světový Biochemický Kongres (1985) a European Cell Biology Congress (1994).

Byl členem redakční rady J. Bioenergetics and Biomembranes a pracoval ve výborech Čs. spol. biochemické a fyziologické. Po odchodu z funkce ředitele se Drahota věnoval rozvíjení spolupráce v oblasti bioenergetiky jak v rámci ústavu, tak i s dalšími pracovišti AV, Přír. Fak. UK a lékařskými pracovišti 1. a 3. LF UK Praha a LFUK Hradec Králové a IKEM Praha. Výsledkem této spolupráce je řada společných publikací. Celkovou publikační aktivitu Z. Drahoty udává PUBMED v r. 2015: 215 publikací, 2300 citací (bez autocitací), H Index=29, počet publikací za rok v posledních 5 letech byl 4-8. Dr. Drahota se podílí i  na školení vědeckých pracovníků,  na činnosti komisí pro obhajoby magisterských a doktorských prací, přednáší na Přír. Fak. UK v rámci kurzu Bioenergetiky. Pracuje na částečný úvazek jako emeritní pracovník v Oddělení Bioenergetiky Fyziologického ústavu AV ČR.

Naposledy upraveno: 6. ledna 2016