Intranet Areál web

Hematology Analyzer scil Vet abc Plus+


Analytický přístroj ke stanovení hematologických parametrů z plné krve

HENRY SCHEIN s.r.o. Animal Health

 

Technické údaje

Druhy zvířat: Myš, krysa, prase, králik, pes, kočka, ovce, opice, fretka

Parametry: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV

Lymfocyty, Monocyty, Granulocyty, (Eozinofily) %

Velikost vzorku: 50 μl krve EDTA

Čas vzorkovani: 90 sekund

 

Technické specifikace

Metoda: RBC, WBC a PLTS elektrickou impedanci, hemoglobin spektralni fotometrii

 

Kontakt: RNDr. Světlana. Žufanová, odd.41 OBK, místnost č. 17, tel. +420 241 062 806, email: svetlana.zufanova@fgu.cas.cz