Intranet Areál web

CentriVap Refrigerated Vacuum Concentrator


Přístroj je určen pro přípravu vzorků na metabolomiku – zakoncentrování nebo odpaření rozpouštědla pomocí rotace a vakua v chladu.

 

Specifikace:

- chlazený vakuovaný koncentrátor odolný vůči kyselinám a organickým rozpouštědlům

- nastavení teploty v rozsahu –4 °C až +99 °C

- vymrazovací past -50 °C

- chemická past

- olejová vývěva

- rotor pro 1.5 ml a 2 ml zkumavky, pro 5-15 ml skleněné zkumavky

 

Kontakt: RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D., tel +420 296 443 707 +420 296 443 707, kancelář, +420 296 442 816 +420 296 442 816, email: kuda@biomed.cas.cz