Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Nová publikace: Melatonin is a redundant entraining signal in the rat circadian system

Nová publikace: Melatonin is a redundant entraining signal in the rat circadian system A. Exprese hodinového genu Per1 v SCN, játrech a dvanáctníku (zleva) u pinealektomovaných (PINX, tečkovaně) a kontrolních (plně) potkanů. B. Perioda pohybové aktivity PINX (vlevo) a kontrolních (vpravo) potkanů.

Pavel Houdek, Marta Nováková, Lenka Polidarová, Martin Sládek, Alena Sumová. Melatonin is a redundant entraining signal in the rat circadian system. Hormones and Behavior 83 (2016)

Abychom prozkoumali zda je melatonin významný pro správnou funkci cirkadiánního systému, využili jsme pinealektomované potkany jakožto model dlouhodobé absence melatoninového signálu a analyzovali jejich pohybovou aktivitu, expresi hodinových genů v centrálních (SCN) a periferních orgánech (játra, dvanáctník). Výsledky ukázaly na roli melatoninu v udržování přesného cirkadiánního výstupu z centrálních hodin.