Intranet Areál web

Epilepsie


Epilepsie je jedním z nejčastějších onemocnění mozku a postihuje každého stého člověka. Prvotní záchvat může být v mozku vyvolán celou řadou spouštěčů – úrazem, krvácením, infekcí či ischémií (nedokrvením) mozku.

Následkem záchvatu dochází k poškození a epileptogenním přestavbám mozku, které působí výskyt spontánních a opakovaných záchvatů, jež definují epilepsii. V důsledku změn mozku na molekulární, strukturní i funkční úrovni je epilepsie doprovázena

  • poruchami kognitivních funkcí, které zahrnují mj. rozpoznávání, paměť, učení a přizpůsobování se měnícímu se prostředí
  • změnami psychomotorického vývoje
  • neuropsychiatrickými symptomy

Pochopení mechanizmů vzniku záchvatů je klíčové pro vývoj léčby epilepsie. Studujeme proto vznik, šíření a zástavu epileptické aktivity v dospělém i nezralém mozku, včetně jejího farmakologického ovlivnění. Zabýváme se i důsledky časného poškození mozku a mechanizmy, které se při vzniku tohoto poškození uplatňují.

 

Vývoj motorických schopností potkana v časné fázi vývoje může být narušen vlivem epileptické aktivity.

 

Vědecká oddělení:

VÝVOJOVÁ EPILEPTOLOGIE