Intranet Areál web

Hypertenze


Vysoký krevní tlak (hypertenze) je jednou z civilizačních chorob, které souvisejí s nevhodným životním stylem a stále rozšířenější obezitou.

Její rostoucí rozšíření je rovněž spojeno se stárnutím populace, svoji roli však hrají i genetické předpoklady. Neléčená hypertenze je často doprovázena dalšími onemocněními oběhové soustavy (aterosklerózou, cévními mozkovými příhodami, či ischemickou chorobou srdeční).

Abychom pochopili příčiny vzniku a rozvoje hypertenze, používáme jako model potkany s genetickou i experimentální formou tohoto onemocnění. Studujeme vlivy vnějších faktorů v interakci s genetickou predispozicí během vývoje. Snažíme se také popsat mechanizmy cévní kontrakce a úlohu vazokonstrikčních (cévy zužujících) a vazodilatačních (cévy rozšiřujících) systémů v regulaci krevního tlaku.

 

        

Na řezu aortou je zobrazen alfa-aktin (detekovaný pomocí specifické protilátky značené červeně) a buněčná jádra (modrá). Zelený signál je autofluorescence.

      Na řezu nadledvinkou je obarvena tyrozin hydroxyláza. Tento enzym v dřeni nadledvinek katalyzuje klíčový krok syntézy hormonů katecholaminů, které se podílejí na regulaci krevního tlaku.

 

Vědecká oddělení:

EXPERIMENTÁLNÍ HYPERTENZE

GENETIKA MODELOVÝCH ONEMOCNĚNÍ