Intranet Areál web

Otevřená věda


Projekt Otevřená věda se zaměřuje na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum. Prostřednictvím vědeckých stáží pro středoškoláky umožňuje studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivuje je k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké kariéry. Stážisté se zapojují do činnosti špičkových pracovišť Akademie věd ČR a stáže jim přibližují současný vědecký výzkum.

Vyzkoušet si, jak se dělá věda, pod přímým vedením vědkyň a vědců, si můžete také u nás. Fyziologický ústav nabízí talentovaným studentům středních škol možnost zapojit se na rok do výzkumné činnosti ústavu.  Více informací: www.otevrenaveda.cz.

Přehled stáží OV na FGÚ 2022

Přehled stáží OV na FGÚ 2021

Přehled stáží OV na FGÚ 2020

Přehled stáží OV na FGÚ 2019

Přehled stáží OV na FGÚ 2022

 

Úspěchy studentů pod vedením garantů z FGÚ:

 

Martin Kubeš, student, který v rámci projektu Otevřená věda dělal svou stáž na FGÚ v odd. Membránového transportu pod vedením Dr. Olgy Zimmermannové, se umístil na 1. místě v kategorii Věd o živé přírodě se svou prezentací s názvem "Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk". 

Anna Urushadze, studentka, která v rámci projektu Otevřená věda dělala svou stáž na FGÚ v odd. Neurochemie pod vedením Dr. Heleny Janíčkové, obdržela za svou práci Cenu Učené společnosti v kategorii středoškolský student. Anna je studentkou Gymnázia Botičská a porota ocenila její práci: Motorické učení u myšího VPA modelu autismu.

 

   

Zajímá vás, jak stáže na FGÚ hodnotí jejich absoloventi z minulých let?

Rozhovor s Natálií Pořízkovou (stáž FGÚ - 2019)

Rozhovor s Denisem Cmuntem (stáž FGÚ - 2012)