Intranet Areál web

Stanislav Tuček


Články o Stanislavu Tučkovi:

Stan Tucek - a truly European neurochemist Bachelard H, J Neurochem 85 ( Suppl ‏ 2): 1, 2003

Stanislav Tucek (1932-2002) Lajtha A, Neurochem Res 28 (5): 787, 2003

Special issue dedicated to Dr. Stanislav Tucek - Foreword Dahlström AB, Neurochem Res 28 (3-4): 395-396, 2003

Stanislav Tucek, MD, DSc (1932-2002) - In memoriam Doležal V, CNS Drug Rev  9 (1): 1-2, 2003

Stanislav Tucek (1932-2002) - In memoriam Doležal V; Dahlström A; Bachelard H, J Neurochem 84 (1): 1-2, 2003

 

                         1932 - 2002