Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Membránový transport

Membránový transport Pozorování transportéru sodných a draselných kationtů v buňkách kvasinek pomocí fluorescenčního mikroskopu. Zeleně je označen protein nacházející se v plasmatické membráně buněk, červeně je označena membrána vakuoly.

Studujeme proteiny transportující látky a signály přes buněčné membrány.  Tyto proteiny, nazývané transportéry, zajišťují přísun živin do buněk, odstraňování odpadních látek z buněk a také komunikaci s okolním prostředím.  Při studiu transportérů živočišných a rostlinných buněk využíváme převážně modelový eukaryontní mikroorganismus – kvasinky. Zabýváme se výzkumem v těchto oblastech:

  • Struktura, funkce a regulace buněčných transportních systémů na úrovni molekul proteinů
  • Úloha transportérů ve specifických vlastnostech buněk a při vzniku onemocnění
  • Úloha transportérů v pathogenicitě a virulenci kvasinek rodu Candida
  • Vývoj metodik pro stanovení fyziologických parametrů na buněčné úrovni

Aktuální projekty

Homeostáze kationtů alkalických kovů a pH v buňkách

Koncentrace draselných a sodných iontů, jakož i koncentrace protonů (pH), je v buňkách přísně regulována na úrovni řady membránových proteinů, které přes buněčné membrány přenášejí kationty a protony pomocí různých transportních mechanismů.  Nesprávné fungování některých transportérů může mít za následek vážné poruchy a onemocnění. Detailně proto zkoumáme úlohu jednotlivých transportérů a vliv jejich aktivity na zdraví buněk.  Více

Transportéry patogenních kvasinek jako cíl nových léčiv

Patogenní kvasinky rodu Candida mají ve svých membránách některé transportéry, které se svou strukturou a aktivitou liší od transportérů v buňkách hostitelského organismu. Tyto transportéry se tak mohou stát cílem působení nových typů léčiv, které poškodí buňky kvasinek, ale ne buňky hostitele. Více

Úloha transportérů ve specifických vlastnostech nekonvenčních kvasinek

Některé druhy kvasinek přežívají velké výkyvy okolního pH, teploty nebo osmotického tlaku. Snažíme se identifikovat a charakterizovat specifické transportéry, které se svojí aktivitou podílejí na schopnosti těchto druhů přežít různé extrémní podmínky. Získané znalosti mohou napomoci ve zlepšování vlastností průmyslově používaných kvasinek. Více

Úspěchy

Zapojení do projektu "Otevřená věda"

Naše oddělení se dlouhodobě zapojuje do projektu Otevřená věda, který je organizován Akademií věd ČR, v.v.i. a má za úkol přilákat na vědecká pracoviště nadějné studenty středních škol. O přínosu a úspěšnosti projektu Otevřená věda nejvíce vypovídají rozhovory se studenty, kteří u nás stáže absolvovali a my jsme tak stáli na začátku jejich úspěšných životních cest. Více

Ing. Klára Richterová vyhrála cenu o nejlepší poster

Ing. Klára Richterová byla jednou z pěti oceněných v soutěži o nejlepší poster na česko-švýcarském symposiu BioTech 2014. Práce nesoucí název „Heterologous expression of three laccases from different source of origin in yeast Saccharomyces cerevisiae and their use for environmental application.“ vznikla ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR v Dejvicích. Gratulujeme k úspěchu! Více

Publikace

Zimmermannová; Olga - Felcmanová; Kristina - Sácká; Lenka - Colinet; A. S. - Morsomme; P. - Sychrová; Hana . K+-specific importers Trk1 and Trk2 play different roles in Ca2+ homeostasis and signalling in Saccharomyces cerevisiae cells . FEMS Yeast Research. 2021; 21(3)); foab015 . IF = 2.796 [ASEP] [ doi ]
Ruiz-Castilla; F. J. - Bieber; Jan - Caro; G. - Michán; C. - Sychrová; Hana - Ramos; J. Regulation and activity of CaTrk1; CaAcu1 and CaHak1; the three plasma membrane potassium transporters in Candida albicans . Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. 2021; 1863(1)); 183486 . IF = 3.747 [ASEP] [ doi ]
Papoušková; Klára - Moravcová; Michaela - Masrati; G. - Ben-Tal; N. - Sychrová; Hana - Zimmermannová; Olga . C5 conserved region of hydrophilic C-terminal part ofSaccharomyces cerevisiaeNha1 antiporter determines its requirement of Erv14 COPII cargo receptor for plasma-membrane targeting . Molecular Microbiology. 2021; 115(1); 41-57 . IF = 3.501 [ASEP] [ doi ]
Dušková; Michala - Cmunt; Denis - Papoušková; Klára - Masaryk; Jakub - Sychrová; Hana . Minority potassium-uptake system Trk2 has a crucial role in yeast survival of glucose-induced cell death . Microbiology. 2021; 167(6)); 001065 . IF = 2.777 [ASEP] [ doi ]
Dauss; E. - Papoušková; Klára - Sychrová; Hana - Rapoport; A. Anhydrobiosis in yeast: role of cortical endoplasmic reticulum protein Ist2 in Saccharomyces cerevisiae cells during dehydration and subsequent rehydration . Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. 2021; 114(7); 1069-1077 . IF = 2.271 [ASEP] [ doi ]
Vaitkiene; S. - Daugelavičius; R. - Sychrová; Hana - Kodedová; Marie . Styrylpyridinium Derivatives as New Potent Antifungal Drugs and Fluorescence Probes . Frontiers in Microbiology. 2020; 11(Aug 28)); 2077 . IF = 5.640 [ASEP] [ doi ]
Deschamps; A. - Colinet; A. S. - Zimmermannová; Olga - Sychrová; Hana - Morsomme; P. A new pH sensor localized in the Golgi apparatus of Saccharomyces cerevisiae reveals unexpected roles of Vph1p and Stv1p isoforms . Scientific Reports. 2020; 10(1)); 1881 . IF = 4.379 [ASEP] [ doi ]
Csáky; Z. - Garaiová; M. - Kodedová; Marie - Valachovič; M. - Sychrová; Hana - Hapala; I. Squalene lipotoxicity in a lipid droplet-less yeast mutant is linked to plasma membrane dysfunction . Yeast. 2020; 37(1); 45-62 . IF = 3.239 [ASEP] [ doi ]
Zimmermannová; Olga - Felcmanová; Kristina - Rosas-Santiago; P. - Papoušková; Klára - Pantoja; O. - Sychrová; Hana . Erv14 cargo receptor participates in regulation of plasma-membrane potential; intracellular pH and potassium homeostasis via its interaction with K+-specific transporters Trk1 and Tok1 . Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research. 2019; 1866(9); 1376-1388 . IF = 4.105 [ASEP] [ doi ]
Zemančíková, Jana - Papoušková, Klára - Peréz-Torrado, R. - Querol, A. - Sychrová, Hana . Stl1 transporter mediating the uptake of glycerol is not a weak point of Saccharomyces kudriavzevii's low osmotolerance . Letters in Applied Microbiology 2019, 68(1), 81-86 . IF = 2.173 [ASEP] [ doi ]