Intranet Areál web

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Strukturní biologie signálních proteinů

Strukturní biologie signálních proteinů

Naše skupina se zabývá strukturní biologií (vztahy mezi strukturou a funkcí určitých skupin bílkovin), konkrétně se zaměřujeme na proteiny, které se účastní přenosu signálu v buňce. Mezi metody, které využíváme, patří příprava proteinů a jejich komplexů, základní biofyzikální charakterizace, charakterizace mezimolekulových interakcí a studium struktury a interakčních povrchů. Všechny tyto metody nám umožňují lépe pochopit detaily, jak je regulována aktivita a funkce protein-proteinových komplexů. Zabýváme se především výzkumem v těchto oblastech:

  • Strukturní biologie 14-3-3 proteinů a jejich vazebných partnerů
  • Mechanismus regulace proteinkinas CaMKK1, CaMKK2 a ASK1
  • Studium inhibice proteasy caspasy-2 a ligásy Nedd4-2 pomocí proteinu 14-3-3
  • Studium DNA-vazebné domény transkripčního faktoru FOXO4

​EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ODDĚLENÍ

Aktuální projekty

Mechanismus regulace proteinkinasové aktivity ASK1

Náš výzkum umožnil strukturní náhled na komplexy ASK1 kinasy s jejími dvěma přirozenými inhibitory: proteinem 14-3-3 a thioredoxinem. Naše data by mohla být důležitá k porozumění procesu inhibice ASK1 stejně tak jako úlohu proteinů 14-3-3 v regulaci ostatních enzymů. Více

Studium regulačních proteinů účastnících se G-proteinové signalizace: RGS3 a fosducinu.

Regulátor G-proteinové signalizace (RGS3) se váže na Gα-GTP komplex a zvyšuje tak jeho vnitřní GTPasovou aktivitu - ukončuje přenos signálu. Fosducin (Pdc) je vysoce konzervovaný fosfoprotein, který hraje důležitou roli v regulaci G-proteinové signalizace, kontroly transkripce a regulaci krevního tlaku. Pdc i RGS3 jsou negativně regulovány fosforylací a vazbou proteinu 14-3-3.  Více

Úspěchy

Naše nové dva články v Communications Biology

Two accepted papers in Communications Biology: July and August 2021 Pavel Pohl, Rohit Joshi, Olivia Petrvalska, Tomas Obsil and Veronika Obsilova 14-3-3-protein regulates Nedd4-2 by modulating interactions between HECT and WW domains | Communications Biology (nature.com) Commun. Biol. 2021 July 22; 4(1):899. Matej Horvath, Olivia Petrvalska, Petr Herman, Tomas Obsil and Veronika Obsilova 14-3-3 proteins inactivate DAPK2 by promoting its dimerization and protecting key regulatory phosphosites | Communications Biology (nature.com) Commun. Biol. 2021 August 19; 4(1):986.   IF = 6.268 Více

Nejlepší publikace s autory z FGÚ za rok 2017

We got the prize for the best publication of the Institute of Physiology for year 2017 for the publication: Alblova M, Smidova A, Docekal V, Vesely J, Herman P, Obsilova V, Obsil T. : Molecular basis of the 14-3-3 protein-dependent activation of yeast neutral trehalase Nth1. Proc Natl Acad Sci U S A. (2017) 114:E9811-E9820. IF = 9.504. Více

Publikace

Pohl; Pavel - Joshi; Rohit - Petrvalská; Olivia - Obšil; Tomáš - Obšilová; Veronika . 14-3-3-protein regulates Nedd4-2 by modulating interactions between HECT and WW domains . Communications Biology. 2021; 4(1)); 899 . IF = 6.268 [ASEP] [ doi ]
Neves; J. F. - Petrvalská; Olivia - Bosica; F. - Cantrelle; F. X. - Merzougui; H. - O'Mahony; G. - Hanoulle; X. - Obšil; Tomáš - Landrieu; I. Phosphorylated full-length Tau interacts with 14-3-3 proteins via two short phosphorylated sequences; each occupying a binding groove of 14-3-3 dimer . FEBS Journal. 2021; 288(6); 1918-1934 . IF = 5.542 [ASEP] [ doi ]
Horváth; Matej - Petrvalská; Olivia - Herman; P. - Obšilová; Veronika - Obšil; Tomáš . 14-3-3 proteins inactivate DAPK2 by promoting its dimerization and protecting key regulatory phosphosites . Communications Biology. 2021; 4(1)); 986 . IF = 6.268 [ASEP] [ doi ]
Boušová; Kristýna - Bednárová; Lucie - Zouharová; Monika - Vetýšková; Veronika - Poštulková; Klára - Hofbauerová; Kateřina - Petrvalská; Olivia - Vaněk; O. - Tripsianes; K. - Vondrášek; Jiří . The order of PDZ3 and TrpCage in fusion chimeras determines their properties—a biophysical characterization . Protein Science. 2021; 30(8); 1653-1666 . IF = 6.725 [ASEP] [ doi ]
Santo Lentini; D. - Petrvalská; Olivia - Obšilová; Veronika - Ottmann; Ch. - Obšil; Tomáš . Stabilization of Protein-Protein Interactions between CaMKK2 and 14-3-3 by Fusicoccins . ACS Chemical Biology. 2020; 15(11); 3060-3071 . IF = 5.100 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.

vedoucí oddělení

Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení (part time)

MgrDalibor Košek, Ph.D.
vědecký pracovník

RNDrOlívia Petrvalská, Ph.D.
vědecký pracovník
Mgr. Pavel Pohl
postgraduální student

M.Sc. Rohit Ashok Joshi
postgraduální student

M.Sc. Raju Mandal
ext.- postgraduální student
Mgr. Karolína Honzejková
postgraduální student (part time)

Mgr. Klára Kohoutová
postgraduální student (part time)

Bc. Adéla Hofmanová
ext. - pregraduální student
Andrej Tekel
ext.- pregraduální student
Bc. Zuzana Janáčková
ext. - pregraduální student
Adam Brzezina
ext.- pregraduální student

Josef Kočnar
ext.- pregraduální student

Mgr. Dana Kalábová
technický pracovník

Bc. Gabriela Kočárová
technický pracovník