Intranet Areál web

Vývojová kardiologie

Vývojová kardiologie

Ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou úmrtí v celosvětovém měřítku. Studujeme odolnost srdečního svalu k poškození akutním nedostatkem kyslíku na úrovních od molekuly až k celému organismu s využitím zvířecích modelů. K hlavním směrům našeho výzkumu patří studium mechanismů, které jsou zodpovědné za:

  • vysokou odolnost srdce k poškození v časných fázích ontogenetického vývoje,
  • zvýšenou odolnost srdce vyvolanou adaptací na chronickou hypoxii a pravidelnou fyzickou zátěž,
  • trvalé důsledky časných vývojových intervencí pro odolnost srdce v dospělosti s důrazem na pohlavní rozdíly
  • a změny odolnosti srdce vyvolané různými patologickými stavy.

Dále studujeme vývoj srdce ze zvláštním zřetelem k převodnímu systému. V současné době se zabýváme především výzkumem v těchto oblastech:

  •  fylogenetický pohled na převodní systém,
  • dynamické zobrazovací přístupy pro převodní systém
  • a vývoj nových přístupů ke kvantitativní analýze vláknitých struktur za účelem studia cévního řečiště ve vyvíjejícím se srdci a větvení převodního systému v komorách.

13th conference New Frontiers in Basic Cardiovascular Research

Aktuální projekty

Vývojové aspekty odolnosti srdce k ischemii

Nezralé srdce je mnohem odolnější k ischemickému poškození než srdce dospělé, ale chronický nedostatek kyslíku v časných fázích ontogeneze může mít trvalé negativní následky. Zabýváme se proto mechanismy, které jsou zodpovědné za změny ischemické odolnosti srdce během vývoje.  Více

Vliv systémové hypertenze na odolnost srdce k ischemii

Systémová hypertenze je významným rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční, může však paradoxně stimulovat protektivní mechanismy. Zabýváme se proto vlivem různých forem hypertenze na odolnost srdce k projevům ischemického poškození. Více

Kardioprotektivní mechanismus chronické hypoxie

Dlouhodobé vystavení organismu prostředí s nízkým obsahem kyslíku vede k adaptaci, která má pozitivní dopad na odolnost srdce k poškození vyvolanému akutní ischemií. Studujeme proto molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za kardioprotektivní účinky chronické hypoxie.  Více

Publikace

Ševela; S. - Meisnerová; E. - Vecka; M. - Vávrová; J. - Rychlíková; J. - Leníček; M. - Vítek; L. - Nováková; Olga - Novák; F. High Dose Fish Oil Added to Various Lipid Emulsions Normalizes Superoxide Dismutase 1 Activity in Home Parenteral Nutrition Patients . Nutrients. 2024; 16(4); 485 . IF = 5.9 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková; Veronika - Hamor; P. U. - Janáček; Jiří - Bartoš; M. - Zábrodská; E. - Šaňková; B. - Kvasilová; A. - Kolesová; Hana - Sedmera; David . Development of ventricular trabeculae affects electrical conduction in the early endothermic heart . Developmental Dynamics. 2024; 253(1); 78-90 . IF = 2.5 [ASEP] [ doi ]
Benák; Daniel - Holzerová; Kristýna - Hrdlička; Jaroslav - Kolář; František - Olsen; M. - Karelson; M. - Hlaváčková; Markéta . Epitranscriptomic regulation in fasting hearts: implications for cardiac health . RNA biology. 2024; 21(1); 1-14 . IF = 4.1 [ASEP] [ doi ]
Semenzato; M. - Kohr; M. J. - Quirin; Ch. - Menab?; R. - Alánová; Petra - Alán; L. - Pellattiero; A. - Murphy; E. - Di Lisa; F. - Scorrano; L. Oxidization of optic atrophy 1 cysteines occurs during heart ischemia-reperfusion and amplifies cell death by oxidative stress . Redox Biology. 2023; 63(July)); 102755 . IF = 11.4 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal; Bohuslav - Kolář; František - Ošťádalová; Ivana - Sedmera; David - Olejníčková; Veronika - Hlaváčková; Markéta - Alánová; Petra . Developmental Aspects of Cardiac Adaptation to Increased Workload . Journal of cardiovascular development and disease. 2023; 10(5)); 205 . IF = 2.4 [ASEP] [ doi ]
Marvanová; A. - Kašík; P. - Elsnicová; B. - Tibenská; V. - Galatík; F. - Horníková; D. - Zvolská; V. - Vebr; P. - Vodička; Petr - Hejnová; L. - Matouš; P. - Szeiffová Bačová; B. - Sýkora; M. - Novotný; J. - Neužil; Jiří - Kolář; František - Nováková; Olga - Žurmanová; J. Continuous short-term acclimation to moderate cold elicits cardioprotection in rats; and alters ?-adrenergic signaling and immune status . Scientific Reports. 2023; 13(1); 18287 . IF = 4.6 [ASEP] [ doi ]
Jutrić; D. - Dikić; D. - Boroš; Almoš - Odeh; D. - Gračan; R. - Beletić; A. - Jurčević; I. L. Combined effects of valproate and naringin on kidney antioxidative markers and serum parameters of kidney function in C57BL6 mice . Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju. 2023; 74(3); 218-223 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Husková; Z. - Kikerlová; S. - Miklovič; M. - Kala; P. - Papoušek; František - Neckář; Jan . Inappropriate activation of the renin-angiotensin system improves cardiac tolerance to ischemia/reperfusion injury in rats with late angiotensin II-dependent hypertension . Frontiers in Physiology. 2023; 14(14 June)); 1151308 . IF = 4.0 [ASEP] [ doi ]
Hrabalová; Petra - Bohuslavová; Romana - Matějková; Kateřina - Papoušek; František - Sedmera; David - Abaffy; Pavel - Kolář; František - Pavlínková; Gabriela . Dysregulation of hypoxia-inducible factor 1 alpha in the sympathetic nervous system accelerates diabetic cardiomyopathy . Cardiovascular Diabetology. 2023; 22(1); 88 . IF = 9.3 [ASEP] [ doi ]
Benák; Daniel - Kolář; František - Zhang; L. - Devaux; Y. - Hlaváčková; Markéta . RNA modification m6Am: the role in cardiac biology . Epigenetics. 2023; 18(1); 2218771 . IF = 3.7 [ASEP] [ doi ]
Benák; Daniel - Benáková; Štěpánka - Plecitá-Hlavatá; Lydie - Hlaváčková; Markéta . The role of m6A and m6Am RNA modifications in the pathogenesis of diabetes mellitus . Frontiers in Endocrinology. 2023; 14(July); 1223583 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]
Semenovykh; Dmytro - Benák; Daniel - Holzerová; Kristýna - Černá; B. - Telenský; P. - Vavříková; Tereza - Kolář; František - Neckář; Jan - Hlaváčková; Markéta . Myocardial m6A regulators in postnatal development: effect of sex . Physiological Research. 2022; 71(6); 877-882 . IF = 2.1 [ASEP] [ doi ]
Sedmera; David . HLHS: Power of the Chick Model . Journal of cardiovascular development and disease. 2022; 9(4)); 113 . IF = 2.4 [ASEP] [ doi ]
Sedmera; David . Mass cytometry imaging in physiology . Acta Physiologica. 2022; 235(2)); e13822 . IF = 6.3 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková; Veronika - Kolesová; Hana - Bartoš; M. - Sedmera; David - Gregorovičová; Martina . The Tale-Tell Heart: Evolutionary tetrapod shift from aquatic to terrestrial life-style reflected in heart changes in axolotl (Ambystoma mexicanum) . Developmental Dynamics. 2022; 251(6); 1004-1014 . IF = 2.5 [ASEP] [ doi ]

Lidé

RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vedoucí oddělení
RNDr. Petra Alánová, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
Prof. RNDr. František Kolář, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
vědecký pracovník
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.
postdoktorand
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Daniel Benák, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Almos Boroš
postgraduální student
Mgr. Miloslava Chalupová
postgraduální student
Mgr. Barbora Opletalová
postgraduální studentka
Anežka Ševčíková
student
Anna Jelínková-Jokelová
technický pracovník
Ing. Miloslava Marková
technický pracovník