Intranet Campus web

Ion channels and electrical excitability of pituitary cells


Adenohypofýza kontroluje reprodukční funkce, laktaci, růst, vývoj, metabolismus a stresové reakce. Obsahuje pět typů sekrečních buněk produkujících šest hormonů: gonádotropy luteinizační a folikuly stimulující hormon (LH a FSH), laktotropy prolaktin, somatotropy růstový hormon, kortikotropy adenokortikotropní hormon (ACTH) a tyrotropy štítnou žlázu stimulující hormon (TSH). Hypotalamické peptidy a neuropřenašeče přiváděné portálními žílami působí na hypofyzární buňky jako stimulační nebo inhibiční hormony. Nedávno jsme shrnuli nejnovější poznatky o výskytu a funkci membránových receptorů pro klasické neurotransmitery v gonádoropních a laktotropních buňkách adenohypofýzy, konkrétně poynatky o GABA-A, nikotinických acetylcholinových a ATP-stimulovaných purinergních P2X receptorů (Stojilkovic et al., 2016; Zemkova et al., 2018). Popisujeme různé typy iontových kanálů, které se podílí na elektrické aktivitě jednotlivých podtypů hypofyzárních buněk v klidovém stavu a po stimulaci hypotalamickými peptidy. Na základě těchto poznatků a elektrofyziologických záznamů je pak možné vytvořit matematický model, kterým lze přesně popsat aktivitu hypofyzárních buněk a interpretovat původ změn pozorovaných při aplikaci farmak (Zemková et al., 2016; Fletcher et al., 2017).

Elektrofyziologické záznamy aktivitity kortikotropních buněk po stimulaci arginin vasopresinem (AVP) nebo různými koncentracemi kortikotropiny uvolňujícího hormonu (CRH), (nalevo). Matematický model dokáže napodobit všechny typy elektrické aktivity kortikotropů (napravo).

 

Zemkova H, Tomić M, Kucka M, Aguilera G, Stojilkovic SS: Spontaneous and CRH-induced excitability and calcium signaling in mice corticotrophs involves sodium, calcium, and cation-conducting channels. Endocrinology 157(4):1576-89 (2016) DOI, IF=4.736

Fletcher PA, Zemkova H, Stojilkovic SS, Sherman A: Modeling the diversity of spontaneous and agonist-induced electrical activity in anterior pituitary corticotrophs. Journal of Neurophysiology 117(6):2298-2311 (2017) DOI, IF=2.714

Stojilkovic SS, Bjelobaba I, Zemkova H: Ion Channels of Pituitary Gonadotrophs and their Roles in Signaling and Secretion. Frontiers in Endocrinology, Volume 8, article 126 (2017) DOI, IF=5.555

Zemkova H, Stojilkovic SS: Neurotransmitter receptors as signaling platforms in anterior pituitary cells. Mol Cell Endocrinol 463:49-64.03 (2018) DOI,, IF=4.102