Intranet Campus web

Purinergic signalling in the suprachiasmatic and supraoptic nucleus of the hypothalamus


Extracelulární ATP působí jako autokrinní nebo parakrinní faktor. Aktivuje membránové purinergní P2 receptory (P2X a P2Y), kontroluje hladinu vápníku v cytoplazmě a moduluje sekreci neuropřenašečů, hormonů a jiných signalizačních molekul včetně ATP samotného. Studujeme mechanismy transportu ATP přes plazmatickou membránu, které nejsou dosud dobře prozkoumány Měřením akumulace extracelulárního ATP v dlouhodobě pěstovaných hypotalamických řezech (organotypických kulturách), které díky přítomnosti suprachiasmatických jader zachovávají endogenní cirkadiální rytmus, jsme nalezli že ATP je do extracelulárního prostoru uvolňován z gliových buněk přes panexinové a P2X7 receptorové kanály, a že jeho sekrece je kontrolována metabotropními P2Y1 a P2Y2 receptory (Svobodová et al., 2018). Zkoumáme také fyziologický význam extracelulárního ATP a P2X-regulované modulace elektrické a synaptické aktivity magnocelulárních neuronů v supraoptickém a paraventrikulárním jádře hypotalamu. Na modelu potkana, 2 h dokrmeného po 48 h hladovění, jsme nalezli, že exprese mRNA a proteinu P2X2 v supraoptickém jádře je zvýšena proporcionálně se zvýšenou expresí mRNA pro vasopresin. Znamená to, že úlohou P2X je podpořit sekreci hormonů, především vasopresinu, za podmínek jejich zvýšené potřeby v organismu (Ivetic et al., 2019).

Imunohistochemické značení buněk v mozkovém řezu potkana v oblasti suprachiasmatického jádra (SCN) pomocí specifických protilátek: P2X7 receptor (zelená), astrocyty - GFAP (červená), buněčná jádra - DAPI (modrá).

 

Svobodová I, Bhattaracharya A, Ivetic M, Bendová Z, Zemkova H: Circadian ATP release in organotypic cultures of the rat suprachiasmatic nucleus is dependent on P2X7 and P2Y receptors. Frontiers in Pharmacology, Volume 9, article 192 (2018) DOI, IF=5.811

Ivetic M, Bhattacharyya A, Zemkova H: P2X2 receptor expression and function is upregulated in the rat supraoptic nucleus stimulated through refeeding after fasting. Front. Cell. Neurosci. 13:284 (2019) DOI, IF=5.505