Intranet Campus web

Neurosteroids: positive and negative allosteric P2X receptor modulators


Purinergní P2X receptory (P2X1-7) patří do rodiny ligandem-aktivovaných iontových kanálů, které jsou potenciálním cílem analgetik nebo farmak pro léčbu neurodegenerativních onemocnění. Především P2X7 receptor, který má schopnost vytvářet v membráně pór pro velké organické molekuly, je s neurodegenerativními změnami spojován. Pomocí molekulárně biologických metod, biochemie a elektrofyziologie hledáme v  molekulární struktuře P2X7 aminokyseliny, které jsou pro jeho funkci důležité (Rupert et al., 2020). Ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AVČR v Praze se zabýváme syntézou a identifikací nových molekul, které mohou působit jako positivní (např. syntetické deriváty testosteronu; Sivcev et al., 2019) nebo negativní (např. litocholová kyselina; Sivcev et al., 2020) alosterické modulátory P2X receptorů.

Syntetické derivíty testosteropnu zyšují aktivitu P2X receptorových kanálů vazbou na místě, které se částečně překrývá s vazebným místem pro P2X4-specifický alosterický modulátor ivermektin.

 

Rupert M, Bhattacharya A, Stillerova VT, Jindrichova M, Mokdad A, Boue-Grabot E, Zemkova H: Role of Conserved Residues and F322 in the Extracellular Vestibule of the Rat P2X7 Receptor in Its Expression, Function and Dye Uptake Ability. International Journal of Molecular Sciences Nov 10;21(22):E8446 (2020) DOI, IF=5.924

Sivcev S, Slavikova B, Rupert M, Ivetic M, Nekardova M, Kudova E. Zemkova H: Synthetic testosterone derivatives modulate rat P2X2 and P2X4 receptor channel gating. J Neurochem 150, 28-43 (2019) DOI, IF=5.372

Sivcev S, Slavikova B, Ivetic M, Knězů M, Kudova E, Zemkova H: Title: Lithocholic acid inhibits P2X2 and potentiates P2X4 receptor channel ating. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 202:105725 (2020) DOI, IF=4.294