Intranet Campus web

Practical courses for future BIOCEV researchers are held at the Institute of physiology CAS


Lecture halls and laboratories at the Institute of Physiology were busy recently, as both master and PhD students from outside of Prague attended three scientific courses.

Tyto kurzy Fyziologický ústav nabízí v rámci tříletého projektu Centra Biomedicínského Výzkumu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0025; http://www.biomed.cas.cz/cbv/). Všechny tři jednotýdenní biomedicínské kurzy proběhly v ústavu během listopadu a byly naplněny přednáškami, demonstracemi a praktickými cvičeními.

V rámci kurzu Funkce a struktura buněčných membrán se účastníci seznámili s nejnovějšími poznatky v oblasti buněčné membranologie s důrazem na moderní fluorescenční a zobrazovací techniky pro studium biologických procesů, kterých se účastní plasmatická membrána buněk i membrány vnitrobuněčných organel, zejména mitochondrií.

 

Studenti během kurzu Funkce a struktura buněčných membrán

 

 

Druhý kurz Základy receptorové neurofyziologie se týkal neurověd a nejnovějších experimentálních přístupů v oblastech buněčné a molekulární neurofyziologie a neurochemie. Účastníci si vyzkoušeli „buněčný polibek“ špičkou mikrometrové skleněné pipety (terčíkový zámek) a seznámili se s chvějícími se segmenty podjednotek iontového kanálu a pravděpodobností jeho otevření, zavření a znecitlivění. Velmi je zaujala přednáška a diskuze o tom, jak se takovéto stavy membránových bílkovin dají modelovat a jak je možné na modelech virtuálně studovat jejich vlastnosti, schopnost vázat biologicky aktivní látky či třeba drogy.

Třetí kurz Tkáňové inženýrství náhrad cév a srdečních chlopní byl věnován mezioborové disciplíně - tkáňovému inženýrství, které studuje technické a biologické podmínky pro co nejlepší vývoj a přípravu biologických náhrad, jež mohou obnovit, zachovat nebo dokonce zlepšit funkci poškozené i zdravé tkáně či celého orgánu. Do této oblasti neoddělitelně patří umění tkáňových kultur, pěstování buněk v drobných Petriho miskách ve vyhřátých inkubátorech a sledování, jak buňky rostou na různých podkladech, kdy a proč vytvářejí dvou a třírozměrné vrstvičky, nebo které růstové podmínky jsou pro ně nejlepší. Mimo kožní implantáty, které se už často používají i v klinické praxi, se výzkum ve Fyziologickém ústavu zaměřuje zejména na obnovu a růst buněk cévních stěn, jež trpí aterosklerózou, nebo „opravu“ tkání srdcí, postižených vrozenými vadami, nedostatečností chlopní, infarktem nebo poruchami elektrické dráždivosti (nebezpečné arytmie).

 

V rámci projektu se partnerskými institucemi Fyziologického ústavu staly Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem, Jihočeská univerzita a Technická univerzita z Liberce. Kurzy vedené experty z Fyziologického ústavu AV ČR poskytují studentům těchto i všech ostatních mimopražských univerzit specializované vzdělání a mohou tak usnadnit jejich případné začlenění do v současné době již vznikajících týmů v rámci nově realizovaného Evropského centra excelence BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy) podporovaného v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Předchozí i všechny tři letošní podzimní kurzy v rámci projektu byly zcela obsazeny. Jelikož do května 2015 kurzy proběhnou ještě třikrát, tak i dalším nadšencům biomedicínské vědy stačí se jen včas přihlásit. Více se o kurzech dozvíte a možnost přihlásit se naleznete na adrese: http://www.biomed.cas.cz/cbv/index.html