Intranet Campus web

INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS

Cutting-edge science for health

BrainView and MitEnAl - two new EU projects at the Institute of Physiology


Institute of Physiology received funding for two new projects from the European fund for regional development within its framework "Prague – competitiveness. Their aim is to strengthen the position of the Institute in the field of scientific excellence.

Konkrétně se jedná o projekty BrainView - Centrum pro studium neurovývojových a neurodegenerativních onemocnění (CZ.2.16/3.1.00/21544) a MitEnAl - Systém pro multifaktoriální analýzu buněčné energetiky (CZ.2.16/3.1.00/21531).

Cílem projektu BrainView je vybudování nového výzkumného centra pro studium neurovývojových a neurodegenerativních onemocnění, jako je například autismus, epilepsie, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Ve svém důsledku tyto poruchy představují stále významnější zátěž pro sociální a zdravotní rozpočty a snižují kvalitu života pacientů. Projekt BrainView se zaměřuje na základní výzkum v této oblasti a jeho snahou je porozumět mechanismům, jak dané choroby vznikají. Tím se pak otevírá cesta k hledání možných léčebných postupů. Specializované pracoviště, které díky finanční podpoře vznikne, bude zahrnovat množství nejmodernějších systémů pro zobrazování chování mozku u laboratorních zvířat, jež jsou nepostradatelným modelem pro studium lidských nemocí. Součástí projektu je i vybudování nových laboratoří pro zvířata, které svým moderním vybavením poskytnou zvířatům pohodlné zázemí (welfare) v dlouhodobých pokusech. Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2014 a bude probíhat ve třech etapách. V první etapě dojde k rekonstrukci prostor pro vznikající centrum. V rámci dalších dvou etap bude centrum vybaveno špičkovými technologickými systémy. Provoz výzkumného centra BrainView by měl být zahájen v červenci 2015.

 

Možnosti analýzy buněčné energetiky se významně rozšíří

 

Druhý z projektů - MitEnAl se zaměřuje na analýzu buněčné energetiky. Její poznání je důležité jak pro studium dědičných metabolických onemocnění, tak i pro hledání mechanismů stojících za rozvojem obezity nebo kardiovaskulárních chorob. Onemocnění způsobené např. nedostatečnou energetickou funkcí mitochondrií patří v současné době k nejzávažnějším dědičným poruchám, které postihují dětskou populaci. Uvedená témata patří ve Fyziologickém ústavu AV ČR mezi dlouhodobě studované problematiky a realizace projektu významně rozšíří spektrum technik, které jsou pro tento výzkum v současné době k dispozici. Finanční podpora projektu bude využita na pořízení systému pro měření buněčného metabolismu v buňkách a mitochondriích izolovaných z tkání živočichů. Jeho nákupem se tak otevřou unikátní postupy a techniky ve výzkumu mitochondriálních chorob a bude možné simultánně kvalifikovat parametry doposud měřitelné pouze odděleně. Realizační fáze projektu je plánována šest měsíců. Na jejím konci vznikne v rámci Fyziologického ústavu AV ČR evropsky významné pracoviště, které díky rozšíření stávajícího instrumentálního zázemí vytvoří integrovanou laboratoř pro analýzu všech aspektů mitochondriálního metabolismu.