Intranet Campus web

Epileptic seizure and what influences it?


Scientists from the Department of Developmental Epileptology has long-term deal with the particularities of epileptic seizures, their origin, termination and potential influence in the immature brain.

Jedním z přirozených obranných mechanismů zralého mozku je postiktální refrakternost, t.j. bezprostředně po skončení epileptického záchvatu nelze vyvolat další záchvat. Tento jev, který vzniká teprve po narození, je zřejmě výrazem přetrvávající aktivity inhibičních systémů, které ukončily záchvat. Farmakologická analýza prokázala, že na postiktální refrakternosti po korových epileptických záchvatech se podílí více mediátorových systémů. Zjistili jsme, že nejdůležitější inhibiční mediátor – kyselina gamaminomáselná – se v tomto jevu uplatňuje působením na méně časté receptory typu GABA B, nikoliv na nejvíce zastoupené receptory GABA A. 

Mareš, P., Kubová, H.: GABA-B, not GABA-A receptors play a role in cortical postictal refractoriness. Neuropharmacology 88: 99-102, 2015