Intranet Campus web

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. obdržel níže uvedené žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

Žádost (FGU_01_2022/28.2.2022)

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. obdržel dne 18.2.2022 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které byly položeny otázky týkající se spolupráce s čínskými subjekty. Dne 28.2.2022 byly žadateli poskytnuty ze strany Fyziologický ústavu AV ČR, v.v.i., IČO: 67985823, se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, požadované informace. Přesné znění dotazů z žádosti o poskytnutí informace a poskytnuté informace k nalezení zde.

 

Žádost (2. 5. 2016)

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. obdržel dne 2. 5. 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které byly položeny otázky týkající se vnitřních předpisů vztahujících se k hospodaření s majetkem, finančnímu hospodaření, jakož i k pravidlům hospodaření s fondy shora uvedené veřejné výzkumné instituce.

Dne 10. 5. 2016 byla žadateli poskytnuta informace, že Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., IČO: 67985823, se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, nedisponuje žádným vnitřním předpisem upravujícím pravidla pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce.

 

Žádost (7. 12. 2015)

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. obdržel dne 7. 12. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které byly položeny otázky týkající se spolupráce Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. se společnostmi NEWTON Media, a.s. (IČO: 28168356), Anopress IT, a.s. (IČO: 26694484) a Bisnode Česká republika, a.s. (IČO: 63078201).

Dne 21 12. 2015 byla žadateli poskytnuta informace, že Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., IČO: 67985823, se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, v současné době neeviduje žádné dokumenty, ze kterých by vyplývala jakákoliv spolupráce se společnostmi NEWTON Media, a.s. (IČO: 28168356), Anopress IT, a.s. (IČO: 26694484) a Bisnode Česká republika, a.s. (IČO: 63078201).

 

Žádost (30. 10. 2015)

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. obdržel dne 30. 10. 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která nesplňovala základní požadavky stanovené v ustanovení 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím a z tohoto důvodu byl žadatel dne  12. 11. 2015 vyzván k doplnění své žádosti.

Žadatel výzvě k doplnění nevyhověl ve lhůtě 30 dnů a žádost byla v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. a) odložena.