Intranet Campus web

Preclinical testing of potential pharmaceuticals (2017-2023)


Institute of Physiology is the main coordinator of the program "Preclinical testing of potential pharmaceuticals" which is the part of the Strategy of Czech Academy of Sciences AV21: "Top research in the public interest".

 

The Centre for Preclinical Testing (CPT) web

 

  • About the programme
  • Activities
  • Topics
  • Media coverage
  • Contact
  • Logo for download

About the programme

Preklinické testování kandidátních látek na zvířatech je nezbytnou součástí vývoje nových léčiv. Bez těchto testů nelze přistoupit ke klinickým testům na lidských dobrovolnících. Finální preklinické… More

Prekliniky activities

Aktivity v roce 2018 Ve spolupráci s ostatními ústavy byly ve FGÚ testovány farmakologické vlastnosti potenciálních léčiv vzešlých ze základního výzkumu v ústavech AV ČR a byly… More

Prekliniky topics

Syntézy chemických látek s potenciálem využití pro humánní terapii, zajištění certifikace syntetizovaných látek a vývoj příslušných aplikačních forem Řešitel:       … More

Prekliniky media coverage

Výzkumný program presentuje své možnosti za pomoci webových stránek www.prekliniky.cz a dále na základě propagačních materiálů používaných při kontaktu s partnery a na vhodných akcích. České… More

Prekliniky contact

Coordinator of the program: MUDr. Jan Kopecký, DrSc, email: jan.kopecky@fgu.cas.cz Contact: Ing. Josef Prchal, email: Josef.prchal@fgu.cas.cz More