Intranet Campus web

Qualitas activities


2022

Publikace "Assessment of self-rated health: The relative importance of physiological, mental, and socioeconomic factors"

2021

3rd Annual EpiReC Meeting, 26.11. 2021

Charitativní běh "Epi(c)run 2021", 16.6.2021

2020

Konference s CONICET - inspirace z Argentiny, 9.12.2020

Charitativní běh "Epi(c)run 2020", 16.9.2020

Odborný seminář "BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY", 15.-18.9.2020

Scientific Reports, 2020

Kdyz se sovy mění ve skřivany, Ročenka Strategie AV21 2019

2019

Oocyte day, 22. 1. 2019

Slavnostní představení Epilepsy Research Centre Prague, 9.1. 2019, Tisková zpráva

Mezinárodní den epilepsie, 11. 2. 2019,   Tisková zpráva

Až na KOST! - výstava o stavbě, funkci a náhradách kostí, 4.6. - 29.9.2019

Nové trendy ve výzkumu epigenetických procesů, 20.6.2019

Přednáška, Karen Schindler (USA), "Understanding how the Aurora kinases regulate chromosome segregation in the female germline", 23.8.2019

Biomateriály a jejich povrchy - odborný seminář, 17. - 20. 9. 2019, Herbertov - Horní Mlýn  Pozvánka

Epi(c)run, 10. 9. 2019. Stromovka

Týden mitochondriálních onemocnění, 20.9.2019

Lecture "Targeted pharmacotherapy and circuit manipulations for seizures across the lifespan", Dr Patrick A. Forcelli, Department of Pharmacology & Physiology Georgetown University, 26.9.2019

2018

Národní den biomechaniky, 11. 4. 2018

Mezinárodní den epilepsie, 12. 2. 2018

Seminář "The current role of neuromodulation in the treatment of refractory epilepsy", Prof. Dirk van Roost, Ghent University Hospital, 31. 5. 2018

Panelová diskuse "Léčba 21. století, 7. 6. 2018

Přednáška Prof. Annamaria Vezzani "Neuroinflammation in epilepsy: mechanisms and therapeutic perspectives", 25.6.2018

Epi(c)run 2018, 12.9.2018

Přednáška Assoc.Prof. Simon Keller (The University of Liverpool) "MRI in epilepsy: clinical evaluation and new advances", 23.11.2018

Přednáška Dr. Albert J. Becker (Department of Neuropathology, University of Bonn) "MECHANISMS OF EPILEPTOGENESIS: INSIGHTS FROM RECENT MOUSE MODELS", 26.11.2018

Fokus Václava Moravce - Léčba budoucnosti, ČT24, 20.11. 2018

Slavnostní zahájení Epileptologického výzkumného centra (EPIREC), 10. 12. 2018

Workshop on Prediction in Complex Networked Systems: Focus on Epilepsy, 13.-14.12. 2018

 

2017

Konference "Kvalita ovzduší",  2.1.2017

Epilepsie? Epilepsie! - Debata o epilepsii a promítání filmu  „Upadni a choď“ (Kino Evald), 16. 3. 2017

Veřejná diskuse s občany - občanská iniciativa „Zachraňme klidové zóny v lokalitě Nemocnice České Budějovice“, 16. 3. 2017

Školení lektorů odborného plynárenského vzdělávání, 21.3. 2017

Odborný seminář " Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně", 22. 3. 2017

Seminář společného preklinického a klinického výzkumu v IKEM a FGÚ, 20.4. 2017

Memorandum o spolupráci mezi AV ČR a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, 22. 3. 2017

Přednáška "Znečištění ovzduší – důsledky pro zdraví naší populace", VR Fakulty potravinářské a biochemické technologie, 6. 4. 2017

Přednáška "Znečištění ovzduší – důsledky pro zdraví naší populace", Výbor pro zdravotnictví a bydlení, Magistrát HMP, 20. 4. 2017

Přednáška "Vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví, zkušenosti z Programu Teplice", Konference EKOLOGIE 2018, Palác Lucerna, 28.4. 2017

Tisková konference Českého plynárenského svazu "Zemní plyn a zdraví", 9. 5. 2017

Workshop "Struktura a funkce buňky v normě a patologii, Epigenetika v normě a patologii", MultifunkčnícentrumzámekLednice, 27.6. 2017,

Workshop "HERBERTOV" v rámci odborného semináře "Biomateriály a jejich povrchy" , Herbertov - Horní Mlýn,19. - 22. 9. 2017

Výstava "Člověk v náhradách", odborný garant sekce "Materiály v protetice", Národní technické muzeum, 10.5. 2017 - 4.3. 2018

Epi(c)run, Stromovka, 13.9.2017

48th Annual Meeting, Environmental Mutagenesis and Genomics Society, Raleigh, 9. -13. 9. 2017

Několik důvodů, proč s nanostrukturovanými nosiči antibiotik počítat v „závodu o povrch", 9. 11. 2017

Konference „Kamiony do města nepatří“, Praha, 11. 10. 2017

Bilaterální seminař Nencki Institut a FGÚ, 23. 10. 2017

Autismus: Současný pohled na jeho příčiny a léčbu, 4. 12. 2017

Zdravotní dopady znečištěného ovzduší v důsledku spalování uhlí a dřeva v lokálních topeništích, Konference Clean Heat, Praha, 29. 11. 2017

Impacts of energy use of fossil fuels on public health, Energy Industry in a Broader Context, Prague, CR, 30. 11. 2017

 

2016

Odborný pracovní seminář "Neenergetické využití hnědého uhlí", 14.1. 2016

Přednáška prof. Tove Grönroos, Ph.D., University of Turku, Finland, 22.2. 2016

WORKSHOP "18F-FDG PET imaging in laboratory animals with PET/CT apparatus Albira", 23. 2. 2016

AFO OLOMOUC 2016, zvláštní sekce věnovaná epilepsii "Božská nemoc", 22. - 23.4. 2016

Workshop "Struktura a funkce buňky v normě a patologii - Od struktury DNA k epigenetice", 8. 6. 2016

Neuropsychiatric Disorders - From Basic Systems to Clinical Applications: Czech and Slovak Neuroscience Alumni Workshop, 24.-25.6.2016

Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Nemocnicí Na Homolce a Akademií věd ČR, 8.9.2016

Epi(c)run 2016 - Běh na podporu lidí s epilepsií, 14. 9. 2016

Přednáška prof. Philipp Scherer, The University of Texas Southwestern Medical Center, USA, 21.10.2016

Prague Meeting on Epileptology and Pediatric Neurology, 16.11.2016

Odborný seminář "Vědecko-výzkumné projekty kardiovaskulárního programu Nemocnice Na Homolce", 8.12. 2016

 

2015

Tisková konference a tisková zpráva „Mezinárodní den epilepsie“, 9. 2.2015

Workshop „Nové přístupy v prevenci a terapii kardiotoxických efektů léčiv“, 21.-23.10.2015

Workshop "Multioborový přístup k pochopení mechanismů epilepsie", 17.11. 2015

Konference České společnosti pro neurovědy, 18 - 19.11.2015

Zahajovací workshop, "Struktura a funkce buňky v normě a patologii", 23. - 24.11. 2015, videoprezentace z workshopu ke stažení 

Zahajovací seminář a 1denní pracovní setkání genetiků "Molekulární genetika nádorových onemocnění", 3.12. 2015

Workshop "Biosignály v biomedicínském výzkumu", 10. 12. 2015

Přednáška "The role of mitochondrial RNA granules in mitochondrial biogenesis", Dr. Hana Antonicka, Mc Gill University, Canada, 14. 12. 2015