Intranet Campus web

INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS

Cutting-edge science for health

Prekliniky topics


Syntézy chemických látek s potenciálem využití pro humánní terapii, zajištění certifikace syntetizovaných látek a vývoj příslušných aplikačních forem
Řešitel:                                   Lukáš Werner (BTÚ)
Zúčastněné pracoviště:          BTÚ

Studie toxicity včetně toxikokinetických studií slibných chemických látek na modelových zvířatech (myš, potkan, morče, králík, miniprase)
Řešitel:                                   Světlana Žufanová (FGÚ), Štefan Juhás (ÚŽFG, Pigmod)
Zúčastněná pracoviště:          FGÚ a ÚŽFG
Spolupracující partneři:         Pharmakl, další subjekty z komerční sféry*

Bioanalytické, hematologické a biochemické testování vzorků odebraných testovaným zvířatům při toxikologických studiích
Řešitel:                                   Světlana Žufanová (FGÚ), Karel Chalupský (ÚMG, CCP)
Zúčastněná pracoviště:          FGÚ a ÚMG
Spolupracující partneři:         Pharmakl, další subjekty z komerční sféry

Vývoj a validace bioanalytických metod pro různé testovací systémy
Řešitel:                                   Tomáš Čajka (FGÚ), Karel Chalupský (ÚMG, CCP)
Zúčastněné pracoviště:          FGÚ, ÚMG
Spolupracující partneři:         subjekty z komerční sféry
Pozn.: dočasně řešeno s komerční organizací (Pharmakl), na smluvní bázi

Histopatologické testování/vyšetření tkání zvířat ze studií
Řešitel:                                   Šárka Suchanová (ÚMG, CCP)
Zúčastněné pracoviště:          ÚMG