Intranet Campus web

INSTITUTE OF PHYSIOLOGY CAS

Cutting-edge science for health

Prekliniky media coverage


Výzkumný program presentuje své možnosti za pomoci webových stránek www.prekliniky.cz a dále na základě propagačních materiálů používaných při kontaktu s partnery a na vhodných akcích.

České centrum pro fenogenomiku propaguje program v každém vydání svého periodika „Phenogenomics Newsletter“ a také na webových stránkách CCP

Projekt MitoTam, u kterého paralelně s pokračujícím preklinickým hodnocením probíhá klinická fáze 1, byl zejména v roce 2018 výrazně medializován. Veřejnoprávní televize a řada dalších televizních a rozhlasových stanic včetně tištěných i webových médií (např. ČT1, ČT24 věda, ČT24 Studio 6, TV Prima, ČRo Radiožurnál, ČRo Leonardo, DNES, Lidové Noviny, Blesk, Aha, 21. století, 5+2, Medical Tribune, webové zpravodajské servery včetně oficiálního webu AV ČR) uveřejnily téměř 100 reportáží a článků informujících o látce MitoTam. Cílem publicity bylo kromě informování veřejnosti a propagace výstupů AV ČR i pomoc ve zlepšení náboru potenciálních pacientů. Zvýšení povědomí o projektu, zejména v řadách odborné lékařské obce, přispělo k zajištění dostatečného počtu nemocných dobrovolníků pro studii.

Centrum PIGMOD presentuje své možnosti na webových stránkách programu, vlastním webu a na webu ÚŽFG AVČR . Dále prostřednictvím propagačních materiálů používaných při kontaktu s partnery a na vhodných akcích. Centrum PIGMOD se v roce 2018 prezentovalo také v reportáži pro ČT  v souvislosti s vysoko impaktovanou publikací v Science Translational Medicine.