Intranet Campus web

Secondary School Expert Activity (SOČ)


 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní, víceoborová soutěž pro talentované středoškolské studenty. Nejde přitom jen o vědomosti, neméně důležitá je i schopnost samostatné práce, kterou finalisté obhajují před odbornou porotou. Studenti získávají komplexní zkušenosti s navrhováním experimentů, interpretací výsledků i prezentací dat.

Fyziologický ústav pravidelně uděluje cenu „Cenu ředitele Fyziologického ústavu AV ČR“ v kategorii Zdravotnictví. Více informací: www.soc.cz

Výsledkové listiny a tři nejlepší práce z každého oboru (2002 - 2020)

 

Úspěchy studentů pod vedením garantů z FGÚ:

Studentka Anna Urushadze, která v rámci programu Otevřená věda pracuje na svém projektu v odd. Neurochemie u Dr. Heleny Janíčkové, se se svou prací umístila na 1. místě v krajském kole SOČ.

 

Studentka: Veronika Musílková, Gymnázium Christiana Dopplera, Praha

Školitelka: Jana Musílková, FGÚ

3. místo v oboru Biologie na 42. celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti v roce 2020

Název práce: Vliv VEGF růstového faktoru na diferenciaci kmenových buněk směrem k hladkému svalu

Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži