Intranet Campus web

FGÚ MSCA Mobilita IV (2020 - 2023)


Název projektu          FGÚ MSCA Mobilita IV

Registrační číslo       CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0017164

Program                     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa               PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Výzva                          č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV

Příjemce                     Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Harmonogram realizace 1. 7. 2020 – 1. 1. 2023

Finanční rámec projektu

Max. celkové způsobilé výdaje za projekt             6 094 128 Kč

OBSAH PROJEKTU

V rámci projektu budou realizovány dva no-money projekty podané v MSCA. V rámci projektu bude financován návrat dvou pracovníků ze zahraničí: Dr. Elišky Koňaříkové a Dr. Davida Levčíka.